Besluiten en verslagen beleidsorganen

De gemeente, het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf (AGB) van Heist-op-den-Berg werken met een digitale raadpleegomgeving. Daar kan iedereen de documenten raadplegen die het lokale bestuur verplicht moet bekendmaken. De bekendmaking gebeurt binnen de tien dagen na het nemen van de besluiten.

Welke documenten vind je in de raadpleegomgeving?

  • besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen
  • besluiten van de OCMW-raad en het vast bureau
  • besluiten van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf (AGB)
  • verslagen van de gemeenteraad en de OCMW-raad
  • specifieke besluiten zoals bepaald in het decreet Lokaal Bestuur

Welke documenten vind je op onze website?

Van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de gemeenteraadscommissies kan je ook de audioverslagen beluisteren.