RUP Heist-Station - gedeeltelijke herziening

In toepassing van artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van Burgemeester en Schepenen ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2012 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “gedeeltelijke herziening RUP Heist-Station” te Heist-op-den-Berg voorlopig heeft vastgesteld.

Het volledige plan ligt elke werkdag ter inzage van de bevolking vanaf 9 juli 2012 tot en met 6 september 2012 op de afdeling Bouw en Milieu, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg tijdens de normale openingsuren van deze dienst.

Er wordt een informatiesessie georganiseerd op donderdag 5 juli 2012 van 17 tot 20.30 uur in de gebouwen van de Heilig-Hartschool, Biekorfstraat 8 in Heist-op-den-Berg.

Opmerkingen en bezwaren aangaande het ontwerp moeten schriftelijk en aangetekend worden ingediend bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Kerkplein 17 in 2220 Heist-op-den-Berg of kunnen tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de dienst Bouw en Milieu, Leopoldlei 40 in 2220 Heist-op-den-Berg vóór 7 september 2012.

In toepassing van artikel 4.6.5 § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden volgende nog geldende verkavelingen opgeheven en vervangen door de stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan van het RUP gedeeltelijke herziening van het RUP Heist-Station bij inwerkingtreding van dit RUP. De onderverdeling in kavels van de verkaveling blijft echter gelden :

• verkaveling referte 1963/53 (dossier gemeente) en referte 042/056 (departement Ruimtelijke ordening), vergund d.d. 14/02/1964, gewijzigd op 29/10/1996 (referte 042/056(2) departement ruimtelijke ordening).

• verkaveling referte 1985/39 (dossier gemeente) en referte 042/743 (departement Ruimtelijke ordening), vergund d.d. 14/05/1986, gewijzigd op 11/09/2006 (referte 042/743(1) departement ruimtelijke ordening).

• verkaveling referte 1982/10 (dossier gemeente) en referte 042/640 (departement Ruimtelijke ordening), vergund d.d. 17/08/1982

• verkaveling referte 1987/32 (dossier gemeente) en referte 042/791 (departement Ruimtelijke ordening), vergund d.d. 20/01/1988

• verkaveling referte 1989/03 (dossier gemeente) en referte 042/853 (departement Ruimtelijke ordening), vergund d.d. 31/05/1989

• verkaveling referte 1966/29 (dossier gemeente) en referte 042/169 (departement Ruimtelijke ordening), vergund d.d. 14/10/1966

• verkaveling referte 1972/02 (dossier gemeente) en referte 042/322 (departement Ruimtelijke ordening), vergund d.d. 30/05/1972

• verkaveling referte 1973/03 (dossier gemeente) en referte 042/338 (departement Ruimtelijke ordening), vergund d.d. 29/05/1973.

• verkaveling referte 1963/27 (dossier gemeente) en referte 042/032 (departement Ruimtelijke ordening), vergund d.d. 19/04/1963

• verkaveling referte 1968/23 (dossier gemeente) en referte 042/237 (departement Ruimtelijke ordening), vergund d.d. 08/11/1968

De te behouden kavelgrenzen worden ingetekend op het grafisch plan.

Het bestaande RUP Heist-Station goedgekeurd door de Deputatie d.d. 16 februari 2006 wordt opgeheven voor het plangebied van het RUP “gedeeltelijke herziening RUP Heist-Station”. Het nieuwe RUP “gedeeltelijke herziening RUP Heist-Station” (grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften en toelichtingsnota) komt dan ook in de plaats van het bestaande RUP Heist-Station.

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00, fax 015 23 74 19,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Ma. 8.30 - 12 uur en 13 - 19 uur
Wo. 8.30 - 12 uur en 13 - 16 uur
Vr. 8.30 - 12 uur