Bewijs van Belgische nationaliteit

Online aanvragen

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

 • je hebt de Belgische nationaliteit.
 • je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jou aanvragen:

 • jij zelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kunt het attest van Belgische nationaliteit opvragen bij je gemeente. in Heist-op-den-Berg kan je dat op volgende manieren:

 • Online aanvragen en meteen digitaal via mail ontvangen. Hiervoor heb je een kaartlezer en je (Belgische) eID met pincode nodig of je vult je gegevens in via het formulier.
 • Je kan het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.
 • Aan het loket bij Burgerzaken
 • Via brief gericht aan Burgerzaken

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het bewijs van Belgische nationaliteit is gratis.

Online aanvragen

Contactinformatie