Bewonerskaart

Bewoners van de straten in het centrum van onze gemeente die tot de blauwe zone behoren, kunnen nog steeds in hun eigen straat gratis parkeren. Je kan als bewoner een bewonerskaart aanvragen, zodat de parkeerduurbeperking voor jou niet van toepassing is in je toegewezen straat met uitzondering voor de bewoners van de Bergstraat, Binnenweg, Postweg en Veldenstraat. Bewoners van deze straten krijgen een andere straat toegewezen omdat er in de eigen straat te weinig parkeerplaatsen voorhanden zijn.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de bewonerskaart aan in de parkeerwinkel van Streeteo, dat is de firma die de gemeente heeft aangesteld om het gebruik van de blauwe parkeerschijf en bewonerskaarten te controleren. 

De parkeerwinkel is gelegen op het Kerkplein 34 en is geopend op maandag van 9 tot 13 uur en op donderdag van 9 tot 17 uur, of na 17 uur op afspraak. De parkeerwinkel kan ook gecontacteerd worden via 015 23 00 07 of parkeren.heistopdenberg.be@streeteo.com.

Bewonerskaarten kunnen niet worden aangevraagd door/uitgereikt aan inwoners van de deelgemeenten. In de straten behorend tot de blauwe zones in de deelgemeenten moeten bewoners steeds de parkeerschijf gebruiken.