Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité van de sociale dienst, afgekort comité, is belast met de toekenning van de individuele sociale dienstverlening aan personen en gezinnen.

Het comité overlegt daarvoor met allerlei instellingen, diensten en organisaties voor maatschappelijk werk zoals ziekenhuizen, diensten voor verzorging en dienstverlening aan huis, onthaaltehuizen, centra voor geestelijk gezondheidszorg, diensten voor vreemdelingen, diensten voor gehandicapten, crisis- en opvangcentra, jeugdtehuizen, enz.

Ook advies geven aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de algemene criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering, de werking van de sociale dienst en het sociale beleid van het OCMW, is een taak van het bijzonder comité.

Het comité telt, met inbegrip van de voorzitter, negen leden en vergadert in principe tweewekelijks op woensdag om 18 uur.

De werking van het comité is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Samenstelling