Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité van de sociale dienst, afgekort comité, is belast met het toekennen van de individuele sociale dienstverlening aan personen en gezinnen.

Het comité overlegt hiervoor met allerlei instellingen, diensten en organisaties voor maatschappelijk werk zoals ziekenhuizen, diensten voor verzorging en dienstverlening aan huis, onthaaltehuizen, centra voor geestelijk gezondheidszorg, diensten voor vreemdelingen, diensten voor gehandicapten, crisis- en opvangcentra, jeugdtehuizen, enz.

Ook advies geven aan de OCMW-raad over de algemene criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering, de werking van de sociale dienst en het sociale beleid van het OCMW, is een taak van het bijzonder comité.

Het comité telt, met inbegrip van de voorzitter, 9 leden en vergadert in principe elke tweede of derde donderdag van de maand om 9 uur.

De werking van het comité is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.