Bodemattest

Regelmatig worden we geconfronteerd met gevallen van (ernstige) bodemverontreiniging. Deze verontreiniging is niet altijd makkelijk vast te stellen. Om te vermijden dat vervuilde gronden worden overgedragen en om vervuilers achteraf te kunnen opsporen, is het Bodemdecreet van toepassing.

Dit decreet bepaalt dat bij iedere overdracht van een grond (verkoop, verhuur, verpachting, schenking, ...), de overdrager een bodemattest moet aanvragen. Van dit attest wordt verplicht melding gemaakt in de akte. Zonder dit attest is overdracht in principe onmogelijk!

De aanvraag van het bodemattest kan via de notaris of via OVAM.

Voor bedrijventerreinen of percelen met risico-inrichtingen (bv. uitbating tankstation) is bij vervreemding steeds een oriënterend bodemonderzoek vereist.

Meer informatie over het bodemattest vind je bij OVAM of bij je notaris.

Contactinformatie