Bouwmisdrijven: meldingen, klachten, ...

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering inzake de ruimtelijke ordening (voorschriften i.v.m. bouw- en verkavelingsvergunningen, i.v.m. plannen van aanleg,...) die strafbaar zijn gesteld door de wetgeving (decreet). Maatregelen om bouwmisdrijven te bestraffen behoren tot het 'handhavingsbeleid'.

Klachten en meldingen van bouwmisdrijven:

  • bij de politie (voor vaststellingen)
  • bij de gemeente
  • bij de buitendiensten van het Agentschap Inspectie RWO van de Vlaamse overheid

Contactpersoon gemeentebestuur – handhavingsambtenaar
Els Van Rillaer, 015 23 74 05, evr@heist-op-den-Berg.be

De handhavingsambtenaar is de eerste contactpersoon bij vragen in verband met:

  • pv‘s
  • herstelvorderingen
  • allerlei vragen die verband houden met een (mogelijke) bouwovertreding

Zij staat ook in rechtstreeks contact met alle bijhorende instanties.

Contactgegevens Inspectie Antwerpen
AIHRO – Afdeling Inspectie en Handhaving Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Lange Kievitstraat 111/113 bus 55, 2018 Antwerpen
T.A.V. Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur Arrondissement Mechelen
03 224 65 82, inspectie.antwerpen@rwo.vlaanderen.be
(Zij behandelen voornamelijk overtredingen gelegen in kwetsbare gebieden en toelating der werken na een stakingsbevel).

Contactgegevens Lokale politie Heist-op-den-Berg
015 75 09 50

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur