Werken vrijgesteld van architect

Hieronder zie je de voor particulieren interessantste vrijstellingen.
Voorwaarde is steeds dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen.

 • verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
 • aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
 • aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van kleine raam- en deuropeningen (voor het aanbrengen van grote ramen is wel een architect nodig owv de stabiliteit van de woning)
 • aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak
 • aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte
 • plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
 • plaatsen van zonnetenten of markiezen die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden
 • plaatsen van schotelantennes
 • plaatsen van
  • een duiventil, volière of hok voor dieren, niet groter dan 40 m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3 m en nokhoogte tot 4,5 m, met bijbehorende afrastering
  • een tuinhuisje, bergplaats, garage of carport, niet groter dan 40 m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3 m en nokhoogte tot 4,5 m
  • een serre, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3 m en nokhoogte tot 4,5 m
  • een veranda of overdekt terras, niet groter dan 40 m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3 m en nokhoogte tot 4,5 m.

Opgelet: bepaalde werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect, zijn toch vergunningsplichtig. Omgekeerd zijn bepaalde niet-vergunningsplichtige werken toch niet vrijgesteld van de medewerking van architect. Deze beide aspecten moeten steeds afgewogen worden.