Architect

De wet verplicht de bouwheer om voor heel wat bouwwerken een architect onder de arm te nemen. Deze verplichting heeft vooral tot doel de (ver)bouwer te beschermen en zijn veiligheid te waarborgen. Je kan zelf al een architect raadplegen bij de keuze van uw grond. Oriëntering, bodemgesteldheid (stabiliteit), niveauverschillen, enz. zijn kenmerken die latere plannen kunnen beïnvloeden en eventueel zelfs kunnen kelderen. Voor de stabiliteit kan je zelf een gespecialiseerde firma inschakelen voor een ‘grondonderzoek met funderingsadvies’. Voor gronden gelegen nabij een rivier, beek of moeras is dit zeker een verantwoorde beslissing. Een slechte ondergrond kan immers grote bijkomende funderingskosten meebrengen. Informeer eventueel ook bij je toekomstige aannemer, als die de streek kent.

Ga bij de keuze van je architect niet over één nacht ijs. Meestal moet je met hem of haar voor een langere periode samenwerken en het is dus belangrijk dat het ‘klikt’ tussen jullie beiden. Hij of zij moet jouw ideeën en wensen respecteren en omzetten in een ‘realiseerbaar’ plan: ontwerpen en tekenen. Hoever de samenwerking gaat, spreek je best vooraf duidelijk af: opstellen van bestekken, contracten en lastenboeken, keuze van de aannemers, leiding van de werken en toezicht op de werf zijn de taken van de architect. Jouw betrokkenheid hierbij hangt af van de tijd en de energie die je zelf kan of wenst te investeren. Net als de aannemer blijft de architect tien jaar verantwoordelijk voor het concept en de uitvoering van de nieuwbouw of verbouwing. Ook voor de aankoop van een bestaande woning kan het interessant zijn een architect te raadplegen. Hij zal eventuele ‘verborgen gebreken’ (scheuren, vocht, ...) kunnen vaststellen.

Het ereloon van de architect is vrij vast te stellen. De ‘Orde van architecten’ duidt minimumbarema's aan die de meeste van haar leden respecteren. Je kan bij die Orde ook terecht voor informatie over de deontologische regels en voor eventuele klachten.