Bodemattest

De jongste jaren worden we meer en meer geconfronteerd met gevallen van (ernstige) bodemverontreiniging. Zo’n verontreiniging is niet altijd op het eerste gezicht vast te stellen. Om te vermijden dat vervuilde gronden worden overgedragen en om vervuilers achteraf te kunnen opsporen, is het bodemdecreet van toepassing.

Dit decreet bepaalt dat bij iedere overdracht van een grond (verkoop, verhuur, verpachting, schenking, ...) de overdrager een bodemattest moet aanvragen. Van dit attest wordt verplicht melding gemaakt in de akte. Zonder dit attest is overdracht in principe onmogelijk!

De aanvraag van het bodemattest kan via de notaris of via OVAM. De kostprijs van het attest bedraagt €50 voor een volledig perceel.

Voor bedrijventerreinen of percelen met risico-inrichtingen (bv. uitbating tankstation) is bij vervreemding steeds een oriënterend bodemonderzoek vereist.

Meer informatie over het bodemattest vind je bij OVAM op www.ovam.be/bodemattest of bij je notaris.

 

Contact

Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 74 00,
bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur