Geregistreerde aannemer

Voor jou als bouwheer is het belangrijk te weten of de aannemer die de werken uitvoert, geregistreerd is. Deze registratie is belangrijk om aanspraak te kunnen maken op renovatiepremies of het verlaagde btw-tarief.

Een geregistreerde aannemer is een aannemer die zijn btw-verplichtingen nakomt en die een registratienummer gekregen heeft van de overheid. De registratie van een aannemer biedt zeker geen kwaliteitswaarborg, maar geeft aan dat de aannemer in orde is met zijn sociale en fiscale verplichtingen. Beginnende zelfstandigen moeten voor het bekomen van een registratienummer beschikken over de nodige diploma's en bekwaamheidsbewijzen.

Het registratienummer moet op alle commerciële documenten staan die hij je bezorgt. Sinds 2008 ben je niet meer solidair aansprakelijk voor sociale en fiscale schulden als je zou werken met een niet-geregistreerde aannemer. Maar de registratie blijft een voorwaarde voor het krijgen van premies en fiscale verminderingen. En enkel een geregistreerde aannemer mag een verlaagd btw-tarief toepassen!

Om na te gaan of een aannemer al dan niet geregistreerd is, kan je de Federale Overheidsdienst Financiën contacteren op het nummer 02 572 57 57, elke werkdag van 8 tot 17 uur.