Bouwpremies en toelagen

Gemeentelijke renovatiepremie voor huurwoningen in Heist-op-den-Berg

De renovatiepremie is bestemd voor verhuurders en heeft twee doelstellingen:

- de verbetering van het woonpatrimonium;
- de vergroting van de krappe huurmarkt.

Het idee voor de nieuwe premieregeling komt voort uit enkele woonstudies uit 2011 en 2012 uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het Kempens Woonplatform heeft een voorstel van premieregeling uitgewerkt voor de gemeente Heist-op-den-Berg.

Verhuurders die hun huurwoning willen verbeteren, kunnen aanspraak maken op de nieuwe renovatiepremie.

Aan de subsidie worden een aantal voorwaarden gekoppeld die voornamelijk betrekking hebben op de ouderdom van het gebouw, de woonkwaliteit en de huurprijs.

Het goedgekeurde subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 maart 2016 en kan je hier terugvinden.

Vlaams Gewest

Het Vlaamse gewest verleent onder bepaalde voorwaarden een premie voor renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken aan de woning, bv. vervangen van dak en ramen, vernieuwen van elektrische leidingen, aanpassingen aan de woning voor ouderen of personen met een beperking. Voor meer informatie en de exacte voorwaarden en reglementering kan je terecht bij de afdeling Bouw en Milieu van het gemeentebestuur.

Het gewest verleent ook een huursubsidie en een installatiepremie aan huurders met een laag inkomen voor een gezonde of aangepaste woning. Het maximale inkomen bedraagt 15.440 euro. De aanvrager van deze premie mag geen (geschikte) woning in eigendom bezitten.

Zoek uit op welke premies je recht hebt