BPA Zuid de Bergstraat wijziging 2

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is de voorloper van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Het is tevens een instrument om bestemmingen van gebieden te wijzigen en er zijn ook stedenbouwkundige voorschriften aan gekoppeld. Heist-op-den-Berg beschikt nog over verschillende goedgekeurde BPA's.
Hiervan blijven de stedenbouwkundige voorschriften van de BPA's geldig totdat ze vervangen worden door een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).