Bruisend Booischot

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg en Stichting Kempens Landschap realiseren sinds 2018 heel wat mooie dingen in de dorpskern van Booischot, met als troef natuurlijk het kasteeldomein van Hof Ter Laken. Binnen het project “Bruisend Booischot” maakten ze tussen 2018 en 2023 werk van verschillende acties om het sociale leven in Booischot nieuw leven in te blazen en enkele mooie plekken te realiseren waar mensen (opnieuw) kunnen samenkomen. De resultaten zijn alvast geslaagd!

Vergroening van de dorpskern

Het definitieve masterplan voor de dorpskern van Booischot werd in het voorjaar 2022 aangeleverd. Hiermee ging het lokale bestuur verder aan de slag, onder andere voor de technische uitwerking van de groenzone aan de N15 (Dorpsstraat). Het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd en de aannemer aangesteld. De technische werken werden uitgevoerd tussen maart en mei. In het voorjaar 2024 wordt de definitieve beplanting (planten, struiken en bomen) voorzien. 

Hoe gingen we te werk?

Stukken verharding werden letterlijk weggesneden. De hierdoor gevormde organische plantvlakken werden voorlopig ingezaaid om in het voorjaar van 2024 definitief beplant te worden met belevingsrijke en natuurrijke planten, struiken en bomen

In de groene buffer werd een wadi (waterberging regenwater) voorzien. Het regenwater van het dak van de kerk wordt opgevangen in vier regenwaterputten. Dit regenwater kunnen we gebruiken voor het besproeien van de planten in Booischot. 

Het bestaand verhardingsmateriaal blijft. Dit is van goede kwaliteit en nog steeds in goede staat. Een duidelijke keuze die kadert in circulair gebruik van materialen en dus in duurzaamheid. Centraal achter de kerk blijft verharding aanwezig als een multifunctioneel belevingsplein. De nodige fietsnietjes zijn ook voorzien.

Onze ambassadeurs aan het woord

Dit project en ontwerp is niet zo ontstaan. Het komt voort uit een langdurig participatietraject, gestart vanuit ‘Veerkrachtige dorpen’. De groep inwoners die we samenbrachten, komen vandaag nog steeds samen als een ambassadeursgroep van Booischot. Deze groep dacht tijdens dit Bruisend Booischot-proces samen met andere inwoners volop na over wat de invulling van het plein moet en kon zijn.

Ideeën die we meenemen naar toekomstige projecten

Enkele elementen uit het masterplan én uit het participatietraject worden niet op korte termijn uitgevoerd, maar meegenomen binnen toekomstige projecten en opportuniteiten. Vooral de mobiliteitsideeën ‘karrenspoor’ en ‘fietsstraat’ zijn erg waardevol. Deze ingrepen moeten echter kaderen binnen een bredere mobiliteitsoefening en volledige heraanleg van de straat (ook onderbouw). Dit wordt dan ook meegenomen zodra dergelijke werken aan de orde zijn. Andere groenstructuren worden toekomstgericht ook meegenomen.

SamenHof Ter Laken

Stichting Kempens Landschap en Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg werkten de afgelopen jaren aan de realisatie van een samentuin in het kasteeldomein van Hof ter Laken. Dat doen ze met heel wat enthousiastelingen uit de buurt, die samen willen komen tuinieren in dit mooie stukje erfgoed. De werking bereikte snel een groot aantal deelnemers. Van een succes gesproken! Er zijn nog maar  enkele plekjes vrij. Dus heb je interesse? Laat het dan zeker weten!

Voor de startinrichting is er door Kempens Landschap heel wat werk gebeurd: de bodem werd klaargemaakt, paden en plantvakken aangelegd, zitbanken en infoborden geplaatst, een berging voor materiaal ingericht, een afdak en bijenhal gerealiseerd, een grote gemeenschappelijke serre gezet enzovoort.

In december 2022 was er de aanplant van de boomgaard en bessenstruiken in de SamenHof. Dit gebeurde tijdens een leuke plantdag die open getrokken werd zodat ook mensen uit het dorp konden deelnemen. Er waren mensen aanwezig van de lokale school, de Chiro was uitgenodigd, … Het werd dus een aangename voormiddag met een leuke groep geïnteresseerden. Kempens Landschap voorzag voor hen een lekkere kom soep als dank.

Speelbos in Hof Ter Laken

Naast een samentuin werd er in Hof Ter Laken ook een speelbos aangelegd. Voor het ontwerp verleende de lokale school haar medewerking. Zij zitten immers graag mee in op ‘outdoor education’.

Kempens Landschap maakte een 4-tal vaste spelelementen, die de lokale Chiro, de school en andere spelende kinderen met hun eigen fantasie en takken uit het bos verder kunnen omvormen tot de structuren die ze voor hun spel kunnen gebruiken.

Voor de school werd ook een klein buitenklasje gerealiseerd. Ideaal om allerlei leuke dingen bij te leren over de natuur en het mooie park van Hof Ter Laken.

Documenten

Fotoalbums