Btw-tarieven

Nieuwbouw - btw op bouwgrond

Wie een nieuwbouwappartement of een nieuwe sleutel-op-de-deurwoning koopt, moet vanaf 2011 op zowel het gebouw als de bouwgrond 21 % btw betalen i.p.v. 10 % registratierechten. Je betaalt ook 21 % btw op een bouwgrond en op de materialen en werkuren van de bouw van je woning.

Opmerking: De tijdelijke btw-verlaging in de bouw (van 21 % naar 6%) behoort tot het verleden. De federale regering voerde begin 2009 een tijdelijke btw-verlaging in op nieuwbouw en slopen en heropbouw om de financiële crisis te counteren. Deze maatregel werd echter niet meer verlengd.

Bij aankoop van een bestaande woning

Normale gevallen: registratierechten
Registratierechten zijn een soort belasting op de registratie van documenten zoals notariële akten (schenkingsakten, leningsakten, verkoopakten, ...) en onderhandse overeenkomsten die ter registratie aangeboden (moeten) worden zoals handgiften.

Er bestaan verschillende soorten registratierechten:

  • verkooprechten: deze rechten moeten worden betaald als men een woning, een appartement of een bouwgrond koopt
  • schenkingsrechten: deze rechten moeten worden betaald op de schenking van een roerend of onroerend goed
  • verdelingsrechten: deze rechten moeten worden betaald als men een deel van een onroerend goed overkoopt van een mede-eigenaar
  • hypotheekrechten: deze rechten betaalt men op de hypothecaire lening die men aangaat voor de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed.

Opmerking: In Vlaanderen valt de meeneembaarheid van de registratierechten weg. Vanaf 2011 kun je de registratierechten die je betaalde bij een vorige woning dus niet meer in mindering brengen.

Bij renovatiewerken
Tot eind juni 2011 geldt onder bepaalde voorwaarden voor renovatiewerken aan woningen ouder dan 5 jaar en jonger dan 15 jaar het verlaagde tarief van 6%. Voor woningen ouder dan 15 jaar was al eerder het verlaagde btw-tarief van kracht.

Wie een nieuwbouw optrekt of aanpassingen doet in woningen van minder dan 5 jaar, blijft 21 % betalen. Voor de sloop en heropbouw van een woning in een van de zogenaamde 32 stadsgebieden (waartoe Heist-op-den-Berg niet behoort!) geldt een btw-tarief van 6 %.

Voorwaarden voor het verlaagde btw-tarief
- De ouderdom van de woning moet door middel van een attest door de klant worden bewezen.
- De bedoelde werken moeten worden uitgevoerd aan een private woning.
- De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer en er moet een factuur van opgemaakt worden.
- Het tarief is zowel op de materialen als op de werkuren van toepassing.
- Een verlaagd btw-tarief geldt voor het omvormen, renoveren, verbeteren, herstellen en onderhouden van een woning. Een woning afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden, komt niet in aanmerking voor het verlaagde tarief.
- De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer.

Opgepast: niet 6 % maar 21 %
- werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning (bv. bebouwingswerken, tuinaanleg, plaatsen van afsluiting)
- werken met betrekking tot zwembaden, sauna’s, midgetgolfbanen, tennisterreinen en dergelijke
- levering van verwarmingsketels en liften - dit blijft aan 21 % onderworpen, maar de arbeidsuren om de installatie te plaatsen worden wel belast aan 6 %.
- Werken die verregaande renovaties inhouden (bijna nieuwbouw).