Niet akkoord met de btw-berekening?

Als de schatting van de normale waarde hoger is dan het totaal aan facturen, eigen werk, ... kan een aanvullende belasting geheven worden.

Ben je het niet eens met de berekening van de btw-administratie, dan moet je contact opnemen met de ambtenaar die jouw dossier behandeld heeft. In dat geval is het nuttig de schatting met de btw-diensten te gaan bespreken. De btw-administratie kent bepaalde elementen misschien niet die in jouw voordeel pleiten en aantoonbaar zijn maar niet onmiddellijk uit de facturen blijken (bv. dat bepaalde werken voorlopig heel goedkoop werden uitgevoerd).

Let op! De btw-controleur gaat na of je voldoende btw betaald hebt en zal je eventueel bijkomende uitleg vragen. Slaag je er niet in hem te overtuigen, dan zal je het vereiste bedrag alsnog moeten ophoesten, plus een fikse boete.