Wat met eigen werk?

De fiscus gaat er altijd van uit dat alle werken uitgevoerd zijn door iemand die aan de btw onderworpen is. Voerde je als eigenaar bepaalde werken zelf of met de hulp van familieleden uit, dan zal je dat moeten kunnen bewijzen. Hou dan ook alle facturen met betrekking tot de aankoop van materialen goed bij en laat je familieleden een verklaring ondertekenen. Bij de gemeentelijke afdeling Bouw en Milieu kan je voorgedrukte formulieren voor dergelijke verklaringen krijgen.

Op dit formulier vermeld je:
- naam, adres, beroep en eventuele graad van verwantschap van de personen die gratis geholpen hebben
- de aard, het belang en de duur van hun werken
- de materialen die je gekocht hebt.

Bij de aangifte voeg je het plan van de werkzaamheden, de bestekken en bewijsstukken om aan te tonen dat je zelf werken hebt uitgevoerd. Het is inderdaad aan jou om te bewijzen dat je zelf of met de gratis hulp van vrienden of familie bepaalde werken hebt uitgevoerd. Je doet er goed aan zoveel mogelijk concrete inlichtingen mee te geven: aankoopfacturen van materialen, een verklaring op eer van je helpers dat zij je gratis geholpen hebben, schriftelijke getuigenissen van personen die je aan het werk gezien hebben, ...

Als je er niet in slaagt de btw-administratie te overtuigen van het persoonlijke werk in jouw onroerend goed, dan riskeer je 21% btw te moeten betalen op de materialen en op je eigen werkuren én bovendien een forse boete.

Niet iedereen mag je kosteloos helpen bij de bouw of verbouwingswerken. Normaal gezien mogen alleen familieleden, tot nonkels en tantes, kosteloos helpen. Voor meer info neem je voorafgaand best even contact op met de btw-administratie.