Nieuwe Belgische naamrecht

Sinds 1 juni 2014 kunnen Belgische kinderen de naam van de vader, de naam van de moeder of een naam samengesteld uit de twee namen (dus een dubbele naam) krijgen. In geval van een dubbele naam mogen de ouders zelf de volgorde kiezen.

Artikel 12 van de wet van 8 mei 2014 biedt ouders of adoptanten de mogelijkheid om hun kinderen een andere naam toe te kennen. Hierbij moet wel aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

- het gaat om gemeenschappelijke minderjarige kinderen
- er zijn binnen het gezin geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen

Het veranderen van naam kan slechts 1 keer gebeuren. Beide ouders leggen hierover een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de kinderen. De aanvraag moet voor 31 mei 2015 ingediend worden.