Buurtplek 't Werft

Situering project

Het project situeert zich ten zuidwesten van de stationsomgeving in het bouwblok van de Biekorfstraat en de Werftsesteenweg. De zone sluit aan op het woonweefsel van de Rode Kruisstraat en de L. Van Kerckhovenstraat.

Het project in een notendop

De in het RUP Heist-Station bestemde zone voor gemeenschapsvoorziening en spel kende, naast de realisatie van de Chirogebouwen en een klein speeltuintje achteraan de wijk van de Rode Kruisstraat geen verdere concrete invulling. Het lokaal bestuur heeft hiervoor het partnerschap van Regionaal Landschap Rivierenland opgezocht om vanuit een participatieve insteek deze buurtplek te kunnen creëren en te realiseren. Beide partners waren ervan overtuigd dat de creatie van deze buurtplek van ongeveer 2,5ha binnen een centrumgebied als de stationsomgeving van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg een mooie kans was om te laten groeien en vormgeven vanuit de gemeenschap.
Buurtbewoners, de leerlingen van het nabijgelegen Heilig-Hartcollege en leden van de Chiro zijn dan ook mee aan de slag gegaan om op deze locatie een gezellige buurtplek te creëren.

In Heist-op-den-Berg kennen vele mensen de woorden: 'gaan spelen oep de plek', waarbij 'de plek' een term is die wordt gebruikt om samen ergens op een openbare plaats, in een weide- of bosomgeving af te spreken. Doel van het project was om een multifunctionele buurtplek te ontwerpen, waarbij gemeenschapsvorming en sociale gebruiksfactor centraal staan. Omdat open ruimte steeds schaarser wordt, is het ook belangrijk dit soort plekken zo efficiënt mogelijk in te richten met voldoende aandacht voor ontspannings-, speel- en kwalitatieve groenelementen.