Buurtplek 't Werft

Situering project

Het project in een notendop

Het proces

't Werft ontwerpt

't Werft realiseert

Fotoalbum 't Werft

Situering project
Het project situeert zich ten zuidwesten van de stationsomgeving in het bouwblok van de Biekorfstraat en de Werftsesteenweg. De zone sluit aan op het woonweefsel van de Rode Kruisstraat en de L. Van Kerckhovenstraat.

Het project in een notendop
De in het RUP Heist-station bestemde zone voor gemeenschapsvoorziening en spel kende, naast de realisatie van de Chirogebouwen en een klein speeltuintje achteraan de wijk van de Rode-Kuisstraat tot op heden nog geen verdere concrete invulling. De gemeente heeft hiervoor het partnerschap van Regionaal Landschap Rivierenland opgezocht om vanuit een participatieve insteek deze buurtplek te kunnen creëren en te realiseren. Beide partners zijn overtuigd dat de creatie van deze toekomstige ‘buurtplek’ van ongeveer 2,5 ha binnen een centrumgebied als de stationsomgeving van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg een mooie kans biedt om te laten groeien en vormgeven vanuit de gemeenschap. Buurtbewoners, de leerlingen van het nabijgelegen Heilig-Hartcollege en leden van de Chiro zijn dan ook mee aan de slag om op deze locatie een nieuwe gezellige buurtplek te creëren.

In Heist-op-den-Berg kennen vele mensen de woorden: 'gaan spelen oep de plek', waarbij 'de plek' een term is die wordt gebruik om samen ergens op een openbare plaats, in een weide- of bosomgeving af te spreken. Doel van het project is een multifunctionele buurtplek ontwerpen, waarbij gemeenschapsvorming en de sociale gebruiksfactor centraal staan. Omdat open ruimte steeds schaarser wordt, is het ook belangrijk dit soort plekken zo efficiënt mogelijk in te richten met voldoende aandacht voor ontspannings-, speel- en kwalitatieve groenelementen.

Het proces
Op 23 november 2017 is ‘vurig’ gestart met een brede informatieperiode waarin we zoveel mogelijk buurtbewoners en buurtactoren lieten kennismaken met het project en hen de kans boden om deel te nemen aan een eerste oriënterende bevraging alsook zich op te geven om participatief mee in te stappen in het proces. Met de resultaten van de oriënterende bevraging is aan de slag gegaan tijdens workshop- en brainstormmomenten.

't Werft ontwerpt
Op 15 maart 2018 vond in de nabijgelegen Kosmonaut de eerste werksessie plaats waarbij samen kwaliteiten, opportuniteiten, knelpunten en problemen in kaart zijn gebracht. Ook eerste ideeën werden gevormd en werden gecapteerd.

De geplande inspirerende fietstocht is door een te laag aantal inschrijvingen op 28 maart 2018 spijtig genoeg niet kunnen doorgaan, maar wordt de geplande route met wat korte toelichting aangeboden via route you.

Op 11 april 2018 heeft een ontwerpende workshop plaats gevonden op het projectgebied zelf en zijn ideeën zowel op plan als op het terrein ingepast en afgetoetst. Heel wat materiaal werd samengebracht waarmee een voorontwerp verder kon worden uitgewerkt. 

Op 9 mei 2018 heeft onder een zonnige hemel, een lekker ijsje en een gezellige babbel met een drankje het toonmoment plaatsgevonden waarop het voorontwerp ondersteund met referentiebeelden en sfeerfoto’s is voorgesteld aan het brede publiek. De eerste buurttotems (die later ook in het project verwerkt zullen worden) zijn alvast met eerste kunstige beschilderingen aangezet.

Doorheen de zomerperiode is de feedback op het voorontwerp verwerkt en heeft al deze samenwerking geresulteerd in het uiteindelijk uitvoeringsplan. Het plan omvat tal van leuke spelaanleidingen; wilgenhutten worden gevlochten, snoepbosjes met bessenstruiken en een boomgaard worden aangeplant. In de schaduw van de bomen wordt een klein amfitheater voorzien dat ook dienst kan doen als buitenklas. Er is zowel plaats voor een verhard speel- en sportveldje aan de Chirolokalen als voor een open grasveld en een speelbos met klauterbomen en een speelheuvel. Tevens wordt er naast de aanliggende woonwijk een groene geluidsbuffer gecreëerd. Hiervoor is nu de omgevingsvergunning aangevraagd.

't Werft realiseert
Intussen zitten we volop in de fase dat 't Werft realiseert.
De realisatie van de site zal doorheen 2019 in verschillende fasen worden uitgevoerd.

In januari 2019 werden de eerste planten en bomen aangeplant. Deze groenwerken zijn uitgevoerd in samenwerking met het Heistse Atheneum Tuinbouwschool, ondersteund door mensen van natuurwerken. Daarnaast maakte Chiro Heist-Station in dezelfde maand de eerste hutten van wilgentakken.

Vanaf 13 mei 2019 starten de aannemers met het uitzetten van het tracé van de werken om vervolgens de graafwerken van de paden uit te voeren. Bij gunstige weersomstandigheden zullen de werken ongeveer anderhalve maand duren. De hinder voor de omwonenden is echter minimaal.

Op 15 november 2019 staken leerlingen van de eerste kleuterklas en vijfde leerjaar van Basisschool Heilig-Hartcollege Heist op den Berg, samen met leerlingen van ‘t Atelier (Atheneum Heist) en mensen van Natuurwerken de handen uit de mouwen. Ze plantten 1.000 bomen voor de aanleg van een speelbos op de buurtplek ‘t Werft.

Sinds begin 2020 is sterk werk gemaakt van de laatste stap om de buurplek volledig af te werken. Daarbij stonden vooral de speelnatuurelementen voorop. Een technisch onderbouwd en uitgewerkt dossier was nog nodig. Dat werd uitgewerkt, een opdracht werd ervoor uitgeschreven en is toegekend.

Corona deed zijn intrede, maar de aannemer heeft zich aangepast en er is in mei 2020 op korte tijd heel wat gerealiseerd. Glijbanen hebben opnieuw hun plek gekregen. Een stapstammenbos, keienpad en boomstammikado zorgen voor de nodige avontuur. De durfallen kunnen met hun slackline terecht om hun skills op te bouwen of te verbeteren. Er zijn trekstructuren geïntegreerd en natuurlijke zit- en ontdekkingsplekjes voorzien.
De natuur heeft in de tussentijd ook alvast even tijd gekregen om zich wat te vormen.

De officiële opening heeft omwille van de coronasituatie even op zich laten wachten, maar is nu voorzien op woensdag 5 mei 2021. Helaas kunnen we er door de welgekende coronamaatregelen geen groot spektakel van maken voor iedereen die eraan heeft meegewerkt. Maar we willen het ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De pers en een afvaardiging van de betrokken partners worden uitgenodigd voor een persmoment, met respect voor de huidige coronamaatregelen.

Maar natuurlijk vergeten we de buurt niet, onze belangrijkste partner! Door hun hulp kwam dit park tot stand. Al van bij de start waren hun ideeën, suggesties en bezorgdheid de drijvende kracht om tot een geslaagd ontwerp te komen. En ook daarna konden we op helpende handen rekenen bij plant- en inrichtingswerken. Het resultaat mag er zijn! Een buurtplek voor jong en oud waar meer dan voldoende ruimte is om te sporten, te spelen, tot rust te komen en een babbeltje te slaan in een prachtig decor! En om hen hiervoor te bedanken, trakteren we op iets lekkers. We roepen alle buurtbewoners op om hun brievenbus in het oog te houden.

En jij? Ben jij al eens gaan piepen naar deze mooie buurtplek? Kinderen kunnen er naar hartenlust ravotten en er is ook voldoende ruimte om tot rust te komen of te picknicken. Ben je sportief aangelegd? Doe dan je sportkleren aan en rep je naar ’t Werft om te sporten op het verharde sportveldje aan de Chirolokalen of op het open grasveld. Of ben je gefaschineerd door insecten? Ga dan zeker eens kijken naar het insectenhotel. Kortom, een buurtplek met voor ieder wat wils!

Ben je er al geweest? Laat het ons weten en tag ons op sociale media met #hodb.

We zijn ondertussen blij dat de groene plek al volop wordt gebruikt!
Graag lanceren we samen met de scholen, Chiro en buurtbewoners nog even een oproep en aandachtspunt voor alle gebruikers om met z’n allen deze plek ook aangenaam en netjes te houden.

Fotoalbum 't Werft