Cafetaria Booischot

Aan sporthal De Lichten is een cafetaria verbonden die wordt uitgebaat door volleybalclub Mendo. De cafetaria is op avonden en tijdens de weekends geopend en geeft inkijk in de sporthal.