Campina Energie

Het lokaal bestuur en energiecoöperatie Campina Energie slaan de handen in elkaar om zonnepanelen te plaatsen op enkele gemeentelijke gebouwen. Samen met 28 andere Kempense burgemeesters, wil ook Heist-op-den-Berg tegen 2030 de CO2- uitstoot met 40% te verminderen. Een tastbare actie is het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

In totaal 184 zonnepanelen geplaatst op de daken van sporthal De Lichten in Booischot en op het reftergebouw van de gemeentelijke werkplaats. De panelen wekken jaarlijks 73 MWh elektriciteit op. Dit komt neer op een besparing van ongeveer 12,5 ton CO2. Dat geeft hetzelfde resultaat als de aanplant van ongeveer 575 bomen.

Campina Energie financiert de panelen financiert en onderhoudt deze gedurende een periode van 20 jaar. Door dit initiatief zorgen we voor enerzijds voor een lagere energiefactuur. Daarnaast worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Lokale energiecoöperaties spelen een belangrijke rol in een échte overgang naar 100% groenen energie. Want hoe meer energie lokaal wordt opgewekt, hoe minder fossiele brandstoffen nodig zijn.  

Via de Kempense energiecoöperatie investeren momenteel bijna 1.800 burgers en bedrijven op een slimme manier in wind, zon en duurzame warmte.

Inwoners krijgen de kans om via de aankoop van aandelen te participeren in en te delen in de winst. Dankzij dit soort projecten kan je dus groene energie opwekken en daar je winst uit halen. Hiervoor volgt op een later tijdstip nog een infomoment.

Via Zonneregio Kempen ondersteunt Campina Energie bovendien inwoners die zelf willen investeren in zonnepanelen. Zonneregio Kempen laat zo de zon schijnen voor iedereen. Voor meer informatie, neem zeker een kijkje op  www.zonneregiokempen.be.

Externe links