Clusters en baanwinkels op N10

Winkels die niet in de kern thuishoren omwille van hun specifieke eigenheid of product, clusteren op de N10, verbetert de doorstroming, creëert meer verkeersveiligheid én versterkt de handelskern. Het is het doel van de provincie Antwerpen met het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Fabiolakruispunt en Lostraat. Het project staat los van de aanleg van de ovonde en fietspaden door het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer.

Meer informatie en inschrijven PRUP-nieuwsbrief vind je hier.