Collectieve Schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling is een procedure die via gerechtelijke weg wordt opgestart. De procedure is vergelijkbaar met een faillissement, maar is bedoeld voor gewone burgers die geen handelaar zijn.

Als je schulden zo groot zijn dat je ze nooit zal kunnen afbetalen via een gewone afbetalingsregeling, is een collectieve schuldenregeling de enige mogelijkheid om terug schuldenvrij te geraken.

Om een collectieve schuldenregeling aan te vragen, moet je een verzoekschrift indienen bij de arbeidsrechtbank van Mechelen. In dit verzoekschrift moeten al je schuldeisers worden opgenomen en moet je persoonlijke én financiële situatie nauwkeurig worden beschreven. Het OCMW van Heist-op-den-Berg kan je helpen bij het opstellen van dit verzoekschrift. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens.

Als je wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling, stelt de arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aan. Dit is meestal een advocaat. Het OCMW van Heist-op-den-Berg treedt zelf niet op als schuldbemiddelaar. Een collectieve schuldenregeling is niet gratis: de schuldbemiddelaar heeft recht op ereloon.

De schuldbemiddelaar stelt een plan op om de schulden af te betalen. Alle schuldeisers moeten hiermee akkoord gaan. Enkel de schulden van vóór de indiening van je verzoekschrift zijn hierin opgenomen. Je mag geen nieuwe schulden maken of leningen aangaan tijdens de duur van de collectieve schuldenregeling.

Tijdens de collectieve schuldenregeling blijf je zelf instaan voor de betaling van je gewone vaste kosten en uitgaven. Hiervoor krijg je een vast maandelijks bedrag van de schuldbemiddelaar. Als je problemen ondervindt bij het beheer van je budget, kan je terecht bij het OCMW. Het OCMW geeft geen financiële steun, maar kan wel samen met jou budgetbegeleiding of budgetbeheer opstarten.

Meer informatie over de collectieve schuldenregeling kan je bekomen op het OCMW of op de griffie van de arbeidsrechtbank van Mechelen (Gerechtsgebouw, Voochtstraat 7, 2800 Mechelen, 015 28 83 10).

Contactinformatie