Collectieve schuldenregeling

Wat?

In geval van een grote schuldenlast met weinig afbetaalmogelijkheden kan een collectieve schuldenregeling aangewezen zijn. De collectieve schuldenregeling is een procedure die via gerechtelijke weg wordt opgestart. De procedure is vergelijkbaar met een faillissement, maar is bedoeld voor gewone burgers die geen handelaar zijn.

Hoe aanvragen?

Om een collectieve schuldenregeling aan te vragen, moet je een verzoekschrift indienen bij de arbeidsrechtbank van Mechelen. In dit verzoekschrift moeten al je schuldeisers worden opgenomen en moet je persoonlijke én financiële situatie nauwkeurig worden beschreven. Een maatschappelijk werker kan je helpen bij het opstellen van dit verzoekschrift. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens.

Als je wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling, stelt de arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aan. Dit is meestal een advocaat. Het lokale bestuur treedt zelf niet op als schuldbemiddelaar. Een collectieve schuldenregeling is niet gratis: de schuldbemiddelaar heeft recht op ereloon.

Procedure

De schuldbemiddelaar stelt een plan op om de schulden af te betalen. Alle schuldeisers moeten hiermee akkoord gaan. Enkel de schulden van vóór de indiening van je verzoekschrift zijn hierin opgenomen. Je mag geen nieuwe schulden maken of leningen aangaan tijdens de duur van de collectieve schuldenregeling.

Tijdens de collectieve schuldenregeling blijf je zelf instaan voor de betaling van je gewone vaste kosten en uitgaven. Hiervoor krijg je een vast maandelijks bedrag van de schuldbemiddelaar. Als je problemen ondervindt bij het beheer van je budget, kan je terecht bij team Budget. Je krijgt geen financiële steun, maar budgetbegeleiding of budgetbeheer kan we opgestart worden.

Meer weten?