Corona: algemene info

Eind vorig jaar brak het nieuwe coronavirus (Covid-19) uit in de regio Wuhan in China. Ondertussen heeft het virus zich verspreid over de rest van de wereld, waaronder ook België.

De FOD Volksgezondheid (nationaal) en het Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaams) leiden het nationaal plan van aanpak. Het lokale bestuur volgt de situatie zeer kort op (binnen haar mogelijkheden) én conform de adviezen van de hogere overheid. Dat betekent dan ook dat wij ons baseren op de inschatting en richtlijnen van FOD Volksgezondheid, die risico in directe relatie brengt met effectieve symptomen.

Wat is het coronavirus?
Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstige ziekten. De Covid-19 is echter een nieuwe stam die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld.

Symptomen
Veel voorkomende tekenen van infectie zijn koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. In ernstigere gevallen kan de infectie leiden tot longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood.

Preventieve maatregelen
We kunnen allemaal ons steentje bijdragen om de verspreiding van de besmetting te vermijden en jezelf te beschermen door:

 • Begroet elkaar met een vriendelijk woord. Geef geen hand of zoen.
 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. Hoe je best je handen wast, kan je hier terugvinden.
 • Bedek je mond en neus bij het hoesten of niezen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Blijf thuis als je ziek bent. Ga niet werken!
 • Je kan een Coronatest doen op https://huis.vub.ac.be/corona/intro.php?taal=Ned.

Acties
Wanneer je toch symptomen opmerkt bij jezelf of een persoon in je nabije omgeving dan zijn er verschillende scenario’s mogelijk:

 •  Je voelt je ziek, maar bent niet in een land/regio geweest waar coronapatiënten gemeld zijn

Als je geen nauw contact had met iemand die ziek is en recent wel in landen/regio’s is geweest waar coronapatiënten zijn gemeld, moet je je geen zorgen te maken. Je hebt misschien een wintergriep. Raadpleeg in dat geval je huisarts.

 •  Je bent in een land/regio geweest waar coronapatiënten zijn, maar je voelt je niet ziek

Je kan gewoon je dagelijkse leven verder zetten maar je moet wel waakzaam zijn voor symptomen van koorts, hoesten en ademhalingsproblemen.

 •  Je bent in een land/regio geweest waar coronapatiënten zijn en je voelt je ziek.

Wanneer je ziek bent nadat je naar een land/regio bent geweest waar coronapatiënten zijn gemeld, blijf dan meteen thuis en vermijd onnodig contact met andere mensen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Neem telefonisch contact op met je huisarts of huisartsenwachtpost en beschrijf je reisgeschiedenis en je symptomen. De huisarts zal volgens de procedure een beoordeling maken van je situatie en indien nodig, de gepaste maatregelen nemen. Luister goed en volg deze instructies stipt op.

Om besmetting van andere mensen te voorkomen, is het aangewezen afstand te houden van andere mensen en de preventieve maatregelen die hierboven zijn beschreven strikt op te volgen.

De lijst van de landen en regio’s die als hoge risicogebieden worden beschouwd, kan je raadplegen op de website van Sciensano.

Meer info