Corona: algemene info

Eind vorig jaar brak het nieuwe coronavirus (Covid-19) uit in de regio Wuhan in China. Ondertussen heeft het virus zich verspreid over de rest van de wereld. De FOD Volksgezondheid (nationaal) en het Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaams) leiden het nationaal plan van aanpak. Het lokale bestuur volgt de situatie zeer kort op (binnen zijn mogelijkheden) én conform de adviezen van de hogere overheid. Dat betekent dan ook dat wij ons baseren op de inschatting en richtlijnen van FOD Volksgezondheid, die risico in directe relatie brengt met effectieve symptomen.

Wat is het coronavirus?
Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstige ziekten. De Covid-19 is echter een nieuwe stam die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld.

Symptomen
Veel voorkomende tekenen van infectie zijn koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. In ernstigere gevallen kan de infectie leiden tot longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood.

Preventieve maatregelen

  • was regelmatig en grondig je handen met water en zeep: enkele tips
  • bedek je mond en neus bij het hoesten of niezen; geen zakdoek? nies of hoest in je elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik onmiddellijk weg 
  • hou 1,5 meter afstand van andere mensen
  • beperk je nauwe contacten
  • draag een mondmasker
  • doe je activiteiten liefst buiten
  • wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen (ouderen, zieken, ...)

Testen op het coronavirus: https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/

Contactopvolging: https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/

Quarantaine en isolatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/

Download de Coronalert app: https://coronalert.be/nl/