Corona: exit-strategie

25
april
2020

Veiligheidsraad

Op vrijdag 24 april maakte de nationale Veiligheidsraad, na advies van de Groep van Experts, de exit-strategie voor België bekend. Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens maken het nu mogelijk om geleidelijk aan af te bouwen. De overheid benadrukt dat het virus nog steeds aanwezig is in België en gevaarlijk blijft. De strikte inperkingsmaatregelen blijven dan ook van kracht tot en met 3 mei. Daarna kunnen ze, afhankelijk van de omstandigheden, stilaan afgebouwd worden.

De Veiligheidsraad benadrukt ook dat de exit-strategie een proces is dat in verschillende fases zal verlopen en dat bepaalde maatregelen aangepast kunnen worden in functie van de cijfers (aantal ziekenhuisopnames, overlijdens) en in functie van de verspreiding van het virus. Bovendien zijn de beslissingen niet definitief. Ze kunnen niet uitsluiten dat er een stap teruggezet moet worden als het virus weer zou opflakkeren of als er te veel druk op de gezondheidsdiensten komt te liggen.

De basisrichtlijnen blijven nog steeds van kracht

 • Handen wassen, hoesten/niezen in elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken
 • Social distance, een veilige afstand respecteren
 • Wie ziek is, blijft thuis en contacteert een dokter

Mondmaskers

 • Vanaf 4 mei zijn mondmaskers verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar op het openbaar vervoer en aan bus-, tram- of metrohaltes en in treinstations. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk de piekuren te mijden. Wie eigen vervoersmiddelen heeft, moet die zoveel mogelijk gebruiken.
 • Leerkrachten zullen verplicht een mondmasker moeten dragen, net als alle leerlingen ouder dan 12 jaar die in de klas zitten, alsook het onderhouds- en zorgpersoneel op school.
 • Verder raadt de Veiligheidsraad het gebruik van mondmaskers sterk aan op alle openbare plekken, zeker wanneer een veilige afstand (1,5 meter) niet gegarandeerd kan worden.
Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg besliste om elke Heistenaar ouder dan 12 jaar gratis een herbruikbaar mondmasker te geven. Hierover werd eerder al gecommuniceerd. Meer info vind je op www.heist-op-den-berg.be/mondmaskers.

Voor alle duidelijkheid: een mondmasker alleen volstaat nooit ter bescherming. Het 1,5 meter afstand houden in de openbare ruimte en op het werk en de handen voldoende wassen blijven essentieel, ook wanneer je een masker draagt. Het is bovendien belangrijk om je mondmasker op een correcte manier te dragen (mond en neus bedekken) en het dagelijks te wassen.  
          

Verschillende fases

Vanaf 4 mei

 • Bedrijven uit niet-essentiële sectoren mogen onder voorwaarden opstarten. Telewerk blijft de norm. Er mogen geen rechtstreekse contacten zijn met klanten, er wordt alleen business-to-business gewerkt. Op de werkvloer moeten mondmaskers gebruikt worden als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. 
 • Stoffen- en fourniturenwinkels mogen weer openen.
 • In de gezondheidszorg wordt de toegang tot de algemene en gespecialiseerde zorg geleidelijk uitgebreid.
 • Mensen moeten nog altijd zoveel mogelijk thuis blijven, alleen essentiële verplaatsingen zijn toegestaan. Het samenscholingsverbod blijft van kracht.
 • Naast wandelen, lopen en fietsen worden andere sporten (tennis, vissen, petanque, …) in de buitenlucht toegestaan met maximaal twee personen, bovenop de mensen die onder hetzelfde dak wonen, zolang 1,5 meter afstand wordt bewaard. De toegang tot overdekte infrastructuur, zoals douches en cafetaria’s, blijft verboden.
Het lokale bestuur gaat er nauwgezet op toezien dat de gevraagde aanbevelingen voor het opnieuw openen van bedrijven en winkels zo goed mogelijk worden nageleefd. Heb je vragen over wanneer jouw zaak open mag of over de te volgen richtlijnen, neem dan contact op met team Economie, 015 23 74 08, economie@heist-op-den-berg.be.


Vanaf 11 mei

 • Alle winkels mogen openen, zonder uitzondering van sector of grootte. Maar net als bij het opstarten van bedrijven worden hieraan strikte voorwaarden verbonden, om de drukte in de winkels te beperken. Die maatregelen zullen de komende week worden uitgewerkt in overleg met de sectoren.
 • Er zal ook duidelijkheid worden gegeven over de toekomst van sportwedstrijden. Meer info op sporza.be.

Vanaf 18 mei

 • De scholen gaan vanaf maandag 18 mei gedeeltelijk open: in de basis- en middelbare scholen, telkens voor maximaal drie leerjaren en in kleinere groepen, met maximaal tien leerlingen per klas. Er wordt eerst gekeken naar de afstudeerjaren en - wat de lagere school betreft - de eerste twee studiejaren.
  Scholen kunnen op vrijdag 15 mei een proefdag houden, om dan in het weekend erna eventueel de werking bij te sturen.
  In de kleuterscholen blijven de lessen geschorst, minstens tot eind mei. 
  Er wordt opvang voorzien voor ouders die gaan werken en geen opvang hebben. 
 • Een mondmasker wordt de hele schooldag verplicht voor leerlingen ouder dan 12 jaar en de leerkrachten. Poets- en zorgpersoneel op school moeten daarnaast verplicht handschoenen dragen. Er moet water en zeep ter beschikking staan van de leerlingen en er moet op toegezien worden dat de leerlingen hun handen wassen.
 • Er wordt bekeken of en onder welke voorwaarden de zogenoemde contactberoepen, zoals kappers, weer aan de slag kunnen gaan. 
 • Er wordt ook gekeken of musea de deuren weer kunnen openen.
 • De mogelijkheid voor privé-bijeenkomsten wordt bestudeerd. Huwelijken en begrafenissen kunnen in een groter gezelschap plaatsvinden, na evaluatie.
 • Er wordt ook gekeken of buitenactiviteiten uitgebreid kunnen worden naar meer dan twee personen.
 • De mogelijkheid voor ééndaagse uitstapjes in België wordt overwogen. Hetzelfde geldt voor tweede verblijven.

Ten vroegste vanaf 8 juni
Wanneer de derde fase zal ingaan, ligt nog niet vast. Het zal ten vroegste vanaf 8 juni zijn. Wat er in deze fase zal gebeuren, zal afhankelijk zijn van de evolutie van de corona-epidemie in België:

 • Er wordt gekeken naar de voorwaarden om restaurants en later ook cafés geleidelijk te laten heropenen
 • Tegen eind mei wordt beslist of zomerkampen van jeugdbewegingen kunnen doorgaan.
 • Verder wordt nog bestudeerd of meerdaagse reizen binnen en buiten België in deze fase kunnen doorgaan, of toeristische attracties kunnen opengaan (pretparken, dierentuinen, …) en of kleinere openluchtevenementen kunnen doorgaan. Maar zoals eerder beslist werd, mogen massa-evenementen zoals festivals niet doorgaan tot en met 31 augustus.