Corona: onderwijs en opvang

Kleuterscholen
Alle leerjaren van de kleuterscholen kunnen heropenen vanaf 2 juni. De kleuters krijgen les zoals het geval was voor corona. Ze krijgen dus les in hun volledige klas en de leerkracht moet geen mondmasker dragen. Voor contacten tussen leerkrachten is een mondmasker wel aanbevolen. Het respecteren van de veiligheidsafstand is niet verreist.

Lagere scholen
Alle leerjaren van de lagere school kunnen heropenen vanaf 8 juni. Er is een proefdag mogelijk vanaf 5 juni. De leerlingen moeten geen mondmasker dragen, voor de leerkrachten wordt dat wel aangeraden als ze onvoldoende afstand kunnen houden. Voor de lagere school valt de afstandsregel weg waarbij maar 1 leerling was toegelaten per 4 vierkante meter. Er wordt gewerkt met contactbubbels per klas. Het is wel de bedoeling dat ook buiten de klas die bubbels zoveel mogelijk samen blijven op de speelplaats bijvoorbeeld.

Middelbare scholen
In de middelbare scholen kunnen vanaf 2 juni naast de zesdejaars (en eventueel zevendejaars), ook de tweede- en vierdejaars twee dagen per week naar school komen. Leerlingen van het eerste, derde en vijfde middelbaar zullen dit schooljaar nog enkele dagen moeten komen, met een minimum van één dag, om het schooljaar te kunnen afsluiten in hun vertrouwde klas.

De leerlingen en leerkrachten worden sterk aangeraden om een mondmasker te dragen. In het secundair onderwijs blijven de afstandsregels wel gelden: vier vierkante meter per leerling en les in vaste klaslokalen in vaste groepen van maximaal 14 leerlingen. Enkel voor bepaalde praktijkvakken mag er uitgeweken worden naar andere lokalen.

Buitengewoon onderwijs
Het buitengewoon onderwijs kan verder opstarten. De scholen hebben de autonomie om de keuzes te maken over zowel het moment van heropstart als de onderwijstijd.

Alle scholieren
De hygiëneregels zoals vaak de handen wassen blijven voor alle scholieren en leerkrachten erg van belang. De klassen, gangen en leraarskamers moeten goed geventileerd zijn. Lessen en andere activiteiten in open lucht hebben de voorkeur.

Wat is goedgekeurd is 'een maximumscenario'. Scholen kunnen afhankelijk van de lokale omstandigheden en veiligheidssituatie hier steeds van afwijken.

  • Noodopvang voor kinderen tot 3 jaar: wanneer jouw opvang genoodzaakt is om te sluiten en je op zoek bent naar noodopvang, kan je contact opnemen met Huis van het Kind op het nummer 015 23 87 80 of via mail huisvanhetkind@heist-op-den-berg.be.

  • Avondonderwijs: de lessen worden opgeschort.
  • Academie Muziek-Woord-Dans en Academie Beeldende en Toegepaste Kunsten
  • Universiteiten en hogescholen blijven open, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes. Er wordt geadviseerd in afstandsonderwijs te voorzien. 

  • Studenten die een bijdrage kunnen leveren aan de zorg, kunnen hun stage uitoefenen. Alle andere activiteiten van universiteiten en hoge scholen kunnen via afstandsonderwijs gebeuren.

  • De internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen blijven open.
  • Rijscholen zijn terug gestart met praktijklessen. Tijdens de praktijklessen is een mondmasker verplicht (dit breng je zelf mee) voor beide partijen (kandidaat-docent). Het voertuig wordt na iedere les grondig ontsmet. Kandidaten/docenten dienen telkens eerst handen te reinigen en ontsmetten. Voor de groepslessen/theorie is ‘physical distancing’ de norm in de lokalen. Kandidaten voorzien zelf mondmasker en handschoenen wanneer gewenst. En je brengt zelf schrijfmateriaal en notitieblok mee.

 Personen ouder dan 65 jaar zijn extra kwetsbaar voor het Corona-virus. Daarom is het belangrijk dat ze goed beschermd blijven. Enkele richtlijnen voor de opvang van kleinkinderen:

Corona-virus Op kleinkinderen letten