Corona: onderwijs en opvang

  • Leerplichtonderwijs: Leerlingen kunnen naar school. Je school geeft je meer info.

  • Volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie: werken nog zeker tot en met de krokusvakantie in code rood conform de voorgestelde draaiboeken.

  • Deeltijds kunstonderwijs (muziek- en tekenacademie): werken nog zeker tot en met de krokusvakantie in code rood conform de voorgestelde draaiboeken.

  • Hoger onderwijs: Tot eind februari 2021 werkt het hoger onderwijs in fase rood. Er zijn in beperkte mate activiteiten mogelijk op de campus, prioritair voor de eerstejaarsstudenten. Afstandsonderwijs blijft hier nog steeds de norm.

  • Meer info over onderwijs vind je op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus.

  • De creches en buitenschoolse kinderopvang zijn open.