Corona: onderwijs en opvang

 • De lessen in de scholen worden vanaf maandag 16 maart opgeschort.
  • Aan de scholen wordt gevraagd om nog dagopvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg of distributie, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Ouders die thuiswerken, moeten hun kinderen thuis opvangen.
  • De school in Grootlo, de wijkschool in Booischot en 't Goortje zijn gesloten.
  • Buitenschoolse activiteiten van de Heistse basisscholen, o.a. schoolzwemmen, klasuitstappen, oudercontacten, schoolfeesten, ... worden afgelast tot 19 april.

 • Buitenschoolse kinderopvang blijft open.
  • Door de weinige kindjes die moeten opgevangen worden, wordt de kinderopvang van 20 maart tot 19 april gecentraliseerd in Boonmarkt 15 in Hallaar. De opvang is open van 7 tot 18 uur. Je moet 24 uur op voorhand reserveren op 015 25 76 98 of bko@heist-op-den-berg.be. De Buitenschoolse kinderopvang zal het aantal ingeschreven kinderen nauw opvolgen en indien nodig opnieuw meerdere locaties openen als dit nodig is om de gezondheid te garanderen.
  • Volgens de richtlijnen van de overheid wordt in de opvang op de Boonmarkt gewerkt metcontactbubbellokalen’. Dit houdt in dat ze kinderen per school samenhouden en niet mengen met kinderen uit andere scholen, zoals ze ook deden op de verschillende opvanglocaties. Op de Boonmarkt zijn momenteel acht functionele binnenruimten, daarmee komen ze voorlopig ruimschoots toe voor het zeer beperkte aantal kinderen dat opvang nodig heeft. Ook buiten is er genoeg plaats om gescheiden te werken. 
   Als er broers en zussen zijn die naar verschillende scholen gaan, dan zet de BKO de gezinsbubbel op de eerste plaats. Zij blijven dus samen.
   De BKO streeft er ten slotte naar om zoveel mogelijk dezelfde begeleiding voor dezelfde kinderen te voorzien.

  • Er wordt geen vervoer voorzien naar de scholen vanuit deze gecentraliseerde opvang. Ook voor woensdagnamiddag wordt geen busvervoer meer ingezet langs de scholen. Concreet betekent dit wie voor- en/of naschoolse kinderopvang nodig heeft, een hele dag in de Boonmarkt moet blijven en niet naar school kan.

  • Uiteraard adviseren wij om in de eerste plaats zelf te voorzien in opvang en enkel gebruik te maken van groepsopvang wanneer je als ouder over geen enkele andere mogelijkheid beschikt.

 • Noodopvang voor kinderen tot 3 jaar: sommige kinderdagverblijven en onthaalouders sluiten hun deuren door ziekte of omdat er te weinig kindjes zijn. Daarom bundelen we de krachten en voorzien we in Heist-op-den-Berg noodopvang voor kindjes tot 3 jaar.
 • Avondonderwijs: de lessen worden hier ook opgeschort.
 • Academie Muziek-Woord-Dans en Academie Beeldende en Toegepaste Kunsten: de lessen worden opgeschort vanaf 14 maart; er wordt geen opvang voorzien.
 • Universiteiten en hogescholen blijven open, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes. Er wordt geadviseerd in afstandsonderwijs te voorzien.
 • Rijscholen schorten lessen op.

 Personen ouder dan 65 jaar zijn extra kwetsbaar voor het Corona-virus. Daarom is het belangrijk dat ze goed beschermd blijven. Enkele richtlijnen voor de opvang van kleinkinderen:

Corona-virus Op kleinkinderen letten