Corona: uitvaart, huwelijk, communie, erediensten

  • Begrafenisceremonies kunnen nog worden georganiseerd, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling aan het lichaam. Vanaf 18 mei mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn.

  • Regligieuze en burgerlijke huwelijken gaan gewoon door, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar burgerlijke stand. Vanaf 18 mei mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn.

  • Trouwfeesten, recepties, en koffietafels mogen niet plaatsvinden. 

  • Communie en vormsel worden sowieso al opgeschort tot na Pinksteren. Of deze vieringen nog mogen doorgaan, daar zal later uitsluitsel over komen. 

  • Plaatsen van erediensten (kerken, moskeeën, ...) blijven open, maar met respect voor de sociale afstand. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en zien toe op de naleving ervan. Er vinden geen gewone vieringen plaats.

  • Samenkomsten thuis om samen te vieren zijn niet toegestaan. Ook samenscholingen buiten zijn niet toegestaan.

  • Sinds de start van de maatregelen namen verscheidene levensbeschouwelijke gemeenschappen al creatieve initiatieven om een alternatief te bieden voor de gewoonlijke erediensten of vieringen, bijvoorbeeld via livestreaming. We moedigen die initiatieven erg aan en roepen op om ze voort te zetten de komende periode. Meer informatie vind je hier. 

Contactinformatie