Corona: uitvaart, huwelijk, communie, erediensten

 • Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

  • de veiligheidsafstand van 1,5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen. Vanaf 1 augustus wordt dit aantal uitgebreid tot 400 personen;

  • fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;

  • er zijn middelen voorzien aan de in- en uitgang (alcogels, zeep, ...) om de handhygiëne te waarborgen

  • iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen en bezinningsplaatsen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

 • Je mag thuis of ergens anders een ceremonie organiseren voor voor maximaal 200 personen (400 personen vanaf 1 augustus). De receptie of de banketten na de ceremonie moeten de regels volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximaal 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus).

 • Begrafenissen en crematies kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 200 personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Vanaf 1 augustus kunnen er tijdens de ceremonie maximaal 400 personen aanwezig zijn maar steeds onder dezelfde voorwaarden. De koffietafel dient de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximaal 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus).

Contactinformatie