Corona: verplaatsingen

In België

  • Je mag vrij rondreizen.
  • Je mag niet op straat komen tussen 24 uur en 5 uur 's morgens behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer. Vanaf 8 mei wordt de avondklok afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod. Dat houdt in dat je tussen middernacht en 5 uur enkel in de openbare ruimte mag vertoeven met maximaal drie personen of met leden van je eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen).
  • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Dan moet je verplicht een mondneusmasker dragen.
  • Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Beperking niet-essentiële reizen
Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft wel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. Bij terugkeer is er een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.  

Reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika
Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Dubbele test bij binnenkomst
Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

Verlengde isolatie
Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

Vragen over verplaatsingen?