Cultuurraad

Voorzitter

Lou Ooms
015 24 65 58, lou_ooms@hotmail.com

Wat doet deze adviesraad?

 • bevorderen van de samenwerking tussen de socio-culturele verenigingen
 • adviseren van het gemeentebestuur over de culturele aangelegenheden
 • dragen van het gemeentelijke cultuurbeleid door organisatie van inspraak en betrokkenheid van het verenigingsleven
 • organiseren van activiteiten: uitreiking Heistse cultuurprijzen, opstelwedstrijd in samenwerking met Davidsfonds, kunstwedstrijd en -tentoonstelling in samenwerking met cultuurcentrum Zwaneberg, uitgave jaarboek cultuurprijs ...
 • de cultuurraad maakte ook een oplijsting met alle zalen die beschikbaar zijn in Heist-op-den-Berg
 • elk jaar maakt de cultuurraad een handig overzicht met de toneelvoorstellingen in Heist-op-den-Berg

Samenstelling

De gemeenteraad keurde de volgende samenstelling van het dagelijks bestuur goed:

 • Lou Ooms, voorzitter
 • Jef Goossens, ondervoorzitter
 • Kristel Van Craen, penningmeester
 • Maurits Wouters, secretaris
 • Tamara Derdin, bestuurslid
 • Alfons Peiremans, bestuurslid
 • Marleen Seykens, bestuurslid.

Downloads