Cultuurraad

VoorzitterLogo Cultuurraad Heist-op-den-Berg
Lou Ooms
015 24 65 58, lou_ooms@hotmail.com 

Wat doet deze adviesraad?

 • bevorderen van de samenwerking tussen de socio-culturele verenigingen.
 • adviseren van het gemeentebestuur over de culturele aangelegenheden. 
 • dragen van het gemeentelijke cultuurbeleid door organisatie van inspraak en betrokkenheid van het verenigingsleven.
 • organiseren van activiteiten: uitreiking Heistse cultuurprijzen, opstelwedstrijd i.s.m. Davidsfonds, kunstwedstrijd en –tentoonstelling i.s.m. CC Zwaneberg, uitgave jaarboek cultuurprijs, ...
 • de cultuurraad maakte ook een oplijsting met alle zalen die beschikbaar zijn in Heist-op-den-Berg. De lijst kan je hier raadplegen.
 • Elk jaar maakt de cultuurraad een handig overzicht met de toneelvoorstellingen in Heist-op-den-Berg. De brochure kan je hier lezen.

Samenstelling dagelijks bestuur

De gemeenteraad keurde de volgende samenstelling van het dagelijks bestuur goed:

 • Lou Ooms, voorzitter
 • Jef Goossens, ondervoorzitter
 • Kristel Van Craen, penningmeester
 • Maurits Wouters, secretaris
 • Tamara Derdin, bestuurslid
 • Mims Neven, bestuurslid
 • Alfons Peiremans, bestuurslid
 • Marleen Seykens, bestuurslid.

Verslagen algemene vergadering cultuurraad