Cultuurraad

Voorzitter

Lou Ooms
015 24 65 58, lou_ooms@hotmail.com

Wat doet deze adviesraad?

 • bevorderen van de samenwerking tussen de socioculturele verenigingen
 • adviseren van het gemeentebestuur over de culturele aangelegenheden
 • dragen van het gemeentelijke cultuurbeleid door organisatie van inspraak en betrokkenheid van het verenigingsleven
 • organiseren van activiteiten: uitreiking Heistse cultuurprijzen, opstelwedstrijd in samenwerking met Davidsfonds, kunstwedstrijd en -tentoonstelling in samenwerking met cultuurcentrum Zwaneberg, uitgave jaarboek cultuurprijs ...
 • de cultuurraad maakte ook een oplijsting met alle zalen die beschikbaar zijn in Heist-op-den-Berg
 • elk jaar maakt de cultuurraad een handig overzicht met de toneelvoorstellingen in Heist-op-den-Berg

Samenstelling

 • Lou Ooms - voorzitter
 • Jef Goossens - ondervoorzitter
 • Kristel Van Craen - penningmeester
 • Maurits Wouters - secretaris
 • Tamara Derdin
 • Alfons Peiremans
 • Marleen Seykens
 • Luc Verbeeck
 • Peter Van Bree
 • Tim Pierloz

Huishoudelijk reglement