Inschrijven

Je vindt het inschrijvingsformulier voor onze school via deze link.

Op zaterdag 12 maart, van 10 tot 12 uur, ben je welkom in onze kleuterschool om eens een kijkje te nemen. Je kan dan vrijblijvend langskomen met je toekomstige kleuter, geboren in 2020, om eens kennis te maken.

Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 is er voor onze school een capaciteitsbepaling vastgelegd.
Onderaan deze pagina vind je de vrije plaatsen per leer- of geboortejaar.
Voor °2020 is er dus een inschrijvingsprocedure met voorrangsregeling waardoor misschien niet alle aangemelde kinderen definitief ingeschreven kunnen worden.
Volgende procedure wordt hiervoor gevolgd :

 1. Inschrijvingsperiode voorrangsgroepen 
  Van 1 februari tot 25 februari hebben de voorrangsgroepen de kans om hun kind reeds in te schrijven. Dit dient te gebeuren via de bijgevoegde aanmeldingslink op deze pagina.
  De voorrangsgroepen zijn :
  1. Kinderen van eenzelfde leefentiteit (broers en zussen die reeds naar onze school gaan.)
  2. Kinderen van personeel

 2. Aanmeldingsprocedure andere inschrijvingen 
  Van 7 maart tot en met 18 maart kunnen kinderen die niet tot de voorrangsgroepen behoren aangemeld worden.
  Dit dient ook te gebeuren via de bijgevoegde aanmeldingslink op deze pagina.

  Lukt dit niet, kan u telefonisch contact opnemen met de school!

  Nadien verwerkt de school alle gegevens en ordent de aangemelde kinderen. Volgende voorrangsregel wordt bepaald indien er meer inschrijvingen zijn dan er capaciteit is 
  “Wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en het adres van de school, berekend met Google Maps.

  Ten laatste 23 maart meldt de school, per mail, aan elke ouder een resultaat; ofwel is er een plekje, ofwel komt u op de wachtlijst.
  Nadien wordt u uitgenodigd om de inschrijving van uw kind definitief te maken.

  Bij vragen over de inschrijvingsprocedure kan u steeds contact opnemen met de school.

Hieronder vind je alle info over de inschrijving. Via de link 'inschrijvingsformulier', kan je je kind reeds voorlopig inschrijven en contacteren we je van het moment dat definitieve inschrijving mogelijk is.

Indien er dan nog coronabeperkingen gelden, waardoor het niet kan doorgaan of er aanpassingen zijn, melden we dat via deze site.

Neem alvast een kijkje in onderstaande filmpjes waar je de sfeer van de kleuterschool al eens kan opsnuiven.

Heb je graag meer info, stuur gerust een mail naar basisschool.zonderschot@telenet.be of bel  tijdens de kantooruren naar 015 220 562.

Binnen de basisscholen van Heist-op-den-Berg maakten we de volgende afspraken voor de inschrijving voor het schooljaar 2022-2023, voor alle kleuters geboren in 2020 en voor alle andere kleuters en leerlingen van de lagere school.

➔ Broers en zussen van kinderen die al op school zijn ingeschreven en kinderen van het personeel, krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze voorrangsperiode start op 1 februari 2022 om 9.00 uur en eindigt op 25 februari 2022 om 12 uur.

➔ De andere inschrijvingen starten op dinsdag 24 maart 2022 om 9 uur. Voor de kleuterschool, voor de instapmomenten van het schooljaar 2022-2023, voor alle kleuters geboren in 2020:

 • Donderdag 01/09/2022 (kinderen geboren voor of op 01/03/2020)
 • Maandag 07/11/2022 (kinderen geboren voor of op 07/05/2020)
 • Maandag 09/01/2023 (kinderen geboren voor of op 09/07/2020)
 • Woensdag 01/02/2023 (kinderen geboren voor of op 01/08/2020)
 • Maandag 27/02/2023 (kinderen geboren voor of op 27/08/2020)
 • Maandag 17/04/2023 (kinderen geboren voor of op 17/10/2020)
 • Maandag 22/05/2023 (kinderen geboren voor of op 22/11/2020)
 • Vrijdag 01/09/2023 (kinderen geboren voor of op 31/12/2020,late instappers)

Voor de lagere school: voor de instap vanaf 01/09/2022

➔ Capaciteit (2022-2023)

 • 2020: 25
 • 2019: 0
 • 2018: 0
 • 2017: 0 
 • 1e lj: 2
 • 2e lj: 2
 • 3e lj: 0
 • 4e lj: 2
 • 5e lj: 0
 • 6e lj: 0

Contactinformatie