Activiteiten

Extra muros activiteiten zijn de activiteiten van één of meer schooldagen (zoals bv. schoolreis, sportklassen, sneeuwklassen,…) buiten de schoolmuren en georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.

De extra muros activiteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen en hebben een opvoedend karakter, blijven gekaderd in het pedagogische project en worden geschraagd door de gehele opvoedingsgemeenschap van de school. De activiteiten hebben een sociale dimensie.

Sneeuwklassen

De leerlingen van het vijfde leerjaar gaan voor de duur van 9 dagen op 'sneeuwklassen' naar Tirol in Oostenrijk. De klasjuf en vrijwilligers begeleiden de leerlingen en monitoren verzorgen de initiatie in het skiën.

Sportklassen

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar gaan voor de duur van 3 dagen op “sportklassen” naar het Bloso-centrum in Herentals. De klasjuf/meester en vrijwilligers begeleiden de leerlingen en monitoren verzorgen de initiatie in diverse sporten.