Derde leerjaar

Welkom in het derde leerjaar bij Juf Femke en meester Andy

(meester Andy is afwezig en wordt vervangen door juf Femke Kerkhofs)

In het derde leerjaar valt er heel wat te beleven.
We rekenen al tot duizend en we leren ook cijferen.
De maal- en deeltafels worden vaak geoefend met allerlei materiaal.
Net als in het tweede leerjaar lezen we elke week in leesgroepjes en voor de
kerstvakantie gaan we voorlezen in de tweede kleuterklas.

In het tweede trimester starten we met een leesproject rond begrijpend lezen.
Door allerlei leuke opdrachten leren we meer over piraten.
In juni sluiten we het project af met een heus piratenfeest.

Elke week staat er ook hoekenwerk of contractwerk op het programma.
Soms trekken we er ook wel eens op uit naar de Averegten, het ziekenhuis, het
rusthuis, het cultuurcentrum, het containerpark, …
Elke week leest de juf ook een verhaal voor uit het boek: ‘Pluk van de petteflet’.