Formulieren en documenten

Infobrochure en schoolreglement

Onderaan op deze pagina kan je onze infobrochure en schoolreglement downloaden. 

Medicijnen op school

In het belang van andere leerlingen en leraren hoort een zieke leerling niet thuis op school. Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moeten nemen. Bijvoorbeeld omdat zijn of haar antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij of zij elke dag een pilletje (voor adhd, diabetes...) moet nemen...

Leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Als ze dat wel doen, zijn ze strafbaar. Daarom vragen we je een aantal regels te volgen.

  • De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de ouders. Zo'n attest kan je onderaan op deze pagina downloaden of op het secretariaat afhalen.
  • Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe, ook niet bij uitzondering.
  • Geef de medicijnen in de originele verpakking en met een volledig ingevuld en ondertekend attest rechtstreeks af op school. Dus niet via de boekentas of het kind. 

Verzekering

De inrichtende macht van de school, Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg, sloot een schoolverzekering af met Ethias.

In principe zijn alle leerlingen verzekerd voor ongevallen die hen overkomen op weg van huis naar school of van school naar huis, in zoverre dat ze binnen het voorziene tijdsbestek vallen en het ongeval gebeurde wanneer men de normale weg gebruikte. De leerlingen zijn ook verzekerd gedurende de tijd dat ze in de school verblijven, ook bij leerwandelingen, schoolreizen, sportactiviteiten, zwemmen, … in klasverband.

De schoolverzekering dekt lichamelijke schade en brillen. Stoffelijke schade (bv. fietsen, gescheurde kleding, …) wordt niet vergoed.

 Verloop van de procedure na een ongeval:

  1. Zo spoedig mogelijk de directie verwittigen. Die zal een Ethias-formulier gedeeltelijk invullen en overhandigen.
  2. De behandelende geneesheer vult een tweede deel van het formulier in.
  3. Het formulier terugbrengen bij de directie. Deze maakt het formulier over aan de bevoegde dienst van Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg.
  4. De ouders geven ondertussen het ongeval aan bij het ziekenfonds. De doktershonoraria, de rekeningen van de kliniek en bij de apotheker, moeten door de ouders worden betaald. Let op: alle betalingsbewijzen bijhouden. Zich niet aanbieden op het ziekenfonds voor gedeeltelijke terugbetalingen.
  5. Bij het afsluiten van de behandeling moet men zich aanbieden voor de terugbetaling van de gebundelde betalingsbewijzen. Op dat ogenblik vraagt men een attest waarop het verschil tussen het betaalde en het terugbetaalde bedrag vermeld staat.
  6. Dit attest wordt aan de directie bezorgd. Die zal het overmaken aan de bevoegde dienst van Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg. De terugbetaling van het restbedrag gebeurt rechtstreeks via Ethias.