Inschrijven

Aanmelden schooljaar 2024-2025

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 verlopen via een digitale aanmelding. Je kind aanmelden kan van 27 februari (9 uur) tot en met 19 maart (12 uur). Onderaan deze pagina vind je een brief met alle uitleg.

Je kind aanmelden

Documenten

  • Bij iedere inschrijving, alsook bij iedere wijziging aan het schoolreglement ontvangen de ouders het schoolreglement en het formulier 'ontvangst van en akkoord met het schoolreglement en de informatiebrochure'.
  • Bij iedere eerste inschrijving ontvangen de ouders een keuzeformulier godsdienst-zedenleer.

Inschrijvingsrecht

Het decreet inschrijvingsrecht voor de kleuterschool en de lagere school regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van je zoon of dochter in de school van jouw keuze op het grondgebied van Heist-op-den-Berg. Binnen de basisscholen van Heist-op-den-Berg maakten we afspraken.

Huishoudelijk reglement