Inschrijven

Via onderstaande link kan je je kind aanmelden op onze school.
De school neemt na de aanmelding contact op voor verdere afspraken.

De definitieve inschrijvingen voor het schooljaar 2023 - 2024 gaan van start op maandag 24/04/2023.  Na het invullen van de aanmeldingslink (zie hieronder) zal de school U contacteren voor verdere afhandeling van de inschrijving.

Link om aan te melden

Affiche opendeurdag GBS De Hei

Hoe inschrijven?

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

  • op de opendeurdagen
  • op schooldagen tussen 9 en 12 uur
  • tijdens de zomervakantie op 1 en 2 juli en vanaf 26 augustus telkens tussen 9 en 12 uur
  • na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

  • een uittreksel uit de geboorteakte
  • het trouwboekje van de ouders
  • de ID-kaart of isi+-kaart van het kind
  • het bewijs van de inschrijving in het vreemdelingenregister

Bij iedere inschrijving, alsook bij iedere wijziging aan het schoolreglement ontvangen de ouders het schoolreglement en het formulier 'ontvangst van en akkoord met het schoolreglement en de informatiebrochure'.

Bij iedere eerste inschrijving ontvangen de ouders:

  • keuzeformulier godsdienst-zedenleer (LS)

Inschrijvingsrecht

Het decreet inschrijvingsrecht voor de kleuterschool en de lagere school regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van je zoon of dochter in de school van jouw keuze op het grondgebied van Heist-op-den-Berg. Binnen de basisscholen van Heist-op-den-Berg maakten we afspraken.

Downloads