Kalender

Hervatting van de lessen: vrijdag 1 september
Laatste schooldag: vrijdag 28 juni - einde schooldag 12.20 uur

Vrije dagen van het eerste trimester

 • vrijdag 29 september: facultatieve verlofdag
 • woensdag 4 oktober: pedagogische studiedag
 • van maandag 30 oktober t.e.m. vrijdag 3 november: herfstvakantie
 • woensdag 15 november: pedagogische studiedag
 • van maandag 25 december t.e.m. vrijdag 5 januari: kerstvakantie

Vrije dagen van het tweede trimester

 • woensdag 10 januari: pedagogische studiedag
 • van maandag 12 t.e.m. 16 februari: krokusvakantie
 • woensdag 28 februari: pedagogische studiedag
 • maandag 11 maart: facultatieve verlofdag
 • van maandag 1 t.e.m. vrijdag 12 april: paasvakantie

Vrije dagen van het derde trimester

 • woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid
 • donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag
 • vrijdag 10 mei: brugdag
 • maandag 20 mei: Pinkstermaandag
 • woensdag 29 mei: pedagogische studiedag

Data om te onthouden

 • Vrijdag 22 september: strapdag
 • Vrijdag 6 oktober: mega-afvaldag
 • Zaterdag 21 oktober: Halloweenavond (eetdag van de school)
 • van donderdag 1 t.e.m. vrijdag 9 februari: sneeuwklassen voor onze leerlingen van het vijfde leerjaar
 • van woensdag 7 t.e.m. vrijdag 9 februari: sportklassen voor onze leerlingen van het derde en vierde leerjaar
 • vrijdag 9 februari: carnavalsfeest
 • zaterdag 24 februari: opendeurdag in onze school
 • woensdag 13 maart: grootouderfeest
 • zaterdag 25 mei: schoolfeest