Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?

Leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar die met enkele leerkrachten en de directeur samenkomen om:

  • te vertellen wat ze leuk en niet leuk vinden aan de school
  • vragen te stellen over alles wat op school moet of mag en wat ze niet zo goed begrijpen
  • nieuwe ideeën te brengen en voorstellen te doen
  • naar de leerkrachten en directeur te luisteren wanneer die uitleggen waarom iets moet en iets niet mag
  • te helpen onze school mooier en aangenamer te maken

Wie mag naar de leerlingenraad komen?

Drie leerlingen van het vierde, drie leerlingen van het vijfde en drie leerlingen van het zesde leerjaar die verkozen zijn. De drie verkozen leerlingen van het vierde leerjaar maken ook deel uit van de leerlingenraad.  Zij vragen tijdens de speeltijden aan alle andere leerlingen van de school wat ze kunnen vertellen of willen vragen.  

Wat gebeurt er met de voorstellen van de leerlingenraad?

De directeur vertelt alles aan alle leerkrachten en soms aan de ouders van de ouderraad.  Als zij de voorstellen goed vinden, worden ze zo vlug mogelijk uitgevoerd.

Als een voorstel niet uitgevoerd wordt, legt de directeur uit waarom (duur, moeilijk, gevaarlijk, …)

Samenstelling leerlingenraad

Samenstelling leerlingenraad

Leerkracht: Juf Kathleen M.

Data Leerlingenraad

 DatumPlaats en uur
Vergadering 1 met juf KathleenDinsdag 18/10/2022 zorglokaal
12.20 uur
Vergadering 2 met juf KathleenDinsdag 06/12/2022zorglokaal
12.20 uur
Vergadering 3 met juf KathleenDinsdag  28/02/2023zorglokaal
12.20 uur
Vergadering 4 met juf KathleenDinsdag  18/04/2023zorglokaal
12.20 uur
Vergadering 5 met juf KathleenDinsdag  06/06/2023zorglokaal
12.20 uur