Project levensbeschouwing

We leven in een samenleving waar we met vele verschillen te maken krijgen. Dit zien we op straat, in de winkel, op de televisie en noem maar op. Onze opdracht als school bestaat erin dat je kind zichzelf leert kennen en kan omgaan met de verschillen die ze dagelijks kunnen waarnemen zonder zijn of haar eigenheid te verliezen. Daarom komen wij minstens één keer per schooljaar met alle gekozen levensbeschouwingen samen om een gezamenlijk project uit te werken. 

Documenten