Ouderraad

Logo Ouderraad De Hei

Het kan erop lijken dat bij de ouderraad alleen slaat op werken, maar door de toffe groep is het zeker ook ontspanning!

Wat en waarom?

Sinds begin 2005 bestaat er op onze school een ouderraad. Het doel is de ouders te vertegenwoordigen op school en zo te komen tot een nauwere samenwerking met directie, leerkrachten en schoolbestuur.

Wie maakt deel uit van de ouderraad en wat mag je van ons verwachten?

De ouderraad bestaat uit een groep vrijwillige ouders die samen met het schoolteam wil praten, denken, plannen en werken om onze school nog toffer en aangenamer te maken voor de leerlingen. De vergadering van de ouderraad wordt steeds bijgewoond door de directie en enkele leerkrachten. Dat biedt de ouders de gelegenheid om hun bekommernissen en/of vragen rechtstreeks te uiten. We hechten immers veel belang aan een vlotte communicatie tussen de ouders en het schoolteam.

Binnen de ouderraad bestaat een werkgroep die talrijke leuke activiteiten organiseert. De opbrengsten van de activiteiten gaan integraal naar speel- en studiemateriaal voor de leerlingen en extra financiële steun voor schoolse activiteiten.

Wat verwachten wij van jou?

Elke (groot)ouder kan lid worden van de ouderraad. Heb je een goed idee, ben je creatief, handig, of kan je gewoon een beetje van je vrije tijd geven, horen we het graag. We zijn ook altijd blij met een helpende hand op één van onze activiteiten!

Leden ouderraad

Yves Verstappen (voorzitter)yves.verstappen@telenet.be 
Dorien Dehertog (ondervoorzitter)d_dorien@hotmail.com
Caroline Helsen (penningmeester)carolinehelsen82@gmail.com
Hannelore Sprengers (secretaris)hannelore@nelos.be
Sarah Corsussarahcorsus@hotmail.com
Kim Uytterhoevenkim_uytterhoeven@hotmail.com
Veerle Dolveerledol@hotmail.com
Kaat Claeskaat_claes@hotmail.com
Inge Truyensingetruyens@hotmail.com
Sofie Anthonissofieanthonis@live.be 
Kevin Vervaekekevinvervaeke@gmail.com 
Inge Heiremansinge_heiremans@hotmail.com 

Data vergaderingen

  • 11 september 2023
  • 16 oktober 2023
  • 27 november 2023
  • 15 januari 2024
  • 4 maart 2024
  • 22 april 2024
  • 10 juni 2024

Vergaderingen gaan door in de eetzaal van de lagere school, telkens om 20 uur.