Inschrijven

Hoe inschrijven?

Je vindt het inschrijvingsformulier voor onze school via deze link.

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

 • op de opendeurdagen
 • op schooldagen tussen 9 en 12 uur
 • tijdens de zomervakantie op 1 en 2 juli en vanaf 26 augustus telkens tussen 9 en 12 uur
 • na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

 • een uittreksel uit de geboorteakte
 • het trouwboekje van de ouders
 • de ID-kaart of isi+-kaart van het kind
 • het bewijs van de inschrijving in het vreemdelingenregister

Bij iedere inschrijving, alsook bij iedere wijziging aan het schoolreglement ontvangen de ouders het schoolreglement en het formulier “ontvangst van en akkoord met het schoolreglement en de informatiebrochure”

Bij iedere eerste inschrijving ontvangen de ouders:

 • keuzeformulier godsdienst-zedenleer (LS)

Inschrijvingsrecht

Het decreet inschrijvingsrecht voor de kleuterschool en de lagere school regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van uw zoon of dochter in de school van uw keuze op het grondgebied van Heist-op-den-Berg. Binnen de basisscholen van Heist-op-den-Berg maakten we de volgende afspraken voor de inschrijving voor het schooljaar 2020-2021, voor alle kleuters geboren in 2018 en voor alle andere kleuters en leerlingen van de lagere school.

De inschrijvingen van broers en zussen van kinderen die al op school zijn ingeschreven en kinderen van het personeel, krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze voorrangsperiode start op 1 maart 2021. Alle andere inschrijvingen starten op dinsdag 20 april 2020.

Instapdagen 2020-2021

 • dinsdag 1 september 2020 voor kleuters geboren ten laatste op 1 maart 2018
 • maandag 9 november 2020 voor kleuters geboren ten laatste op 9 mei 2018
 • maandag 4 januari 2021 voor kleuters geboren ten laatste op 4 juli 2018
 • maandag 1 februari 2021 voor kleuters geboren ten laatste op 1 augustus 2018
 • maandag 22 februari 2021 voor kleuters geboren ten laatste op 22 augustus 2018
 • maandag 19 april 2021 voor kleuters geboren ten laatste op 19 oktober 2018
 • maandag 17 mei voor kleuters geboren ten laatste op 17 november 2018
 • woensdag 1 september 2021 voor kleuters geboren ten laatste op 31 december 2018

Instap lagere school: 1 september 2021