Visie

Iedereen is welkom!

Onze school staat open voor alle leerlingen, zonder onderscheid, welke ook de levensopvatting van de ouders is. We willen hen ook hier een warme thuis bieden. We proberen oog te hebben voor de noden van elk kind. Met ons zorgteam zoeken we naar aangepaste leerhulp en begeleiding voor leerlingen die het soms moeilijk hebben. De opvoeding berust op het waarderen en erkennen van de eigenheid van elke leerling. Het kind krijgt kansen om te komen tot een positief zelfbeeld.

Totale persoonlijkheidsontwikkeling

Al onze leerlingen hebben hun eigen talenten. Samen met hen willen we die ontdekken en verder ontwikkelen. We streven naar een evenwichtige ontwikkeling van hun hoofd (denken), hart (samenleven) en handen (doen). We willen de in het leerplan voorgeschreven einddoelen verwezenlijken, expressieve en creatieve mogelijkheden ontwikkelen en onze leerlingen steunen bij het verwerven van een eigen studiemethode.

Waarden

Samen met onze leerlingen zijn we op zoek naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft. We willen als opvoeders, net als de ouders thuis, onze leerlingen waarden voorleven waarin we zelf geloven. We proberen hen zin voor de vrede en rechtvaardigheid, solidariteit en verdraagzaamheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheidszin te tonen. We helpen hen telkens nieuwe waarden te ontdekken. 

Samenwerking

Als schoolteam doen we ons best om dit opvoedingsproject in de praktijk om te zetten. Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en goede wil van de kinderen. Gelukkig kunnen we rekenen op deskundige hulp zoals het CLB en steun van de lokale gemeenschap. We hopen op een bereidwillige samenwerking met de ouders. Zo kunnen we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van onze kinderen.

 

Contactinformatie