Dementiekoffer

Eerste Hulp Bij Dementie koffer

Als er een vermoeden van dementie bestaat of wanneer er al een diagnose is gesteld, roept dit bij mensen en hun omgeving veel vragen op. Mensen gaan met de diagnose naar huis, zijn vaak angstig en hebben een heel negatief beeld over het verloop van de ziekte. De ‘Eerste Hulp Bij Dementie’ koffer (EHBD koffer) biedt de kans om dit thema op een rustige manier thuis te verkennen.

De EHBD koffer is bestemd voor iedereen die van ver of dichtbij te maken krijgt met dementie: de persoon met dementie, de partner, (klein)kinderen, familie, …

De koffer bestaat uit een ruim pakket aan informatie: verhalen voor kinderen en voor volwassenen, informatieve boeken, dvd’s en een cd. Daarnaast bevat de koffer ook brochures die je mag bijhouden.

Er zijn vier EHBD koffers die je gratis kan ontlenen bij de deskundige senioren en de bibliotheek. Bij uitlening betaal je een waarborg van 15 euro die je terugkrijgt als bij nazicht blijkt dat er niets beschadigd is of ontbreekt. In de bibliotheek moet je geen waarborg betalen. Daar moet je wel lid zijn van de bib om de koffer te kunnen ontlenen.

De koffer kan gedurende drie weken worden ontleend. Wanneer alle EHBD koffers uitgeleend zijn, kan je er een reserveren.

Documenten