Dementiewandelingen

De stap voor de persoon met dementie en hun mantelzorgers om activiteiten buitenshuis te ondernemen, is nog steeds groot. Dit euvel willen we als gemeente mee verhelpen. We vinden het belangrijk dat personen met dementie worden opgenomen in onze gemeenschap en zo kunnen blijven deelnemen aan het alledaagse leven. Hierbij hoort ook het zich 'thuis' voelen in een rustige ontspannen omgeving. In die zin wordt onrechtstreeks ook de mantelzorger van de persoon met dementie (en zijn ruimere netwerk) ondersteund. En dit is net de doelstelling van een dementievriendelijke gemeente.

Vanuit deze visie organiseren we onze eerste dementiewandelingen. Genieten is het kernwoord. De essentie van deze wandeling is een oudervriendelijke, rolstoeltoegankelijke route waarin verschillende elementen zijn verwerkt. Personen met dementie worden hierdoor geprikkeld en herinneringen komen terug. (Oude) verhalen komen zo weer tot herinnering.

 Er zijn drie wandelingen, telkens vertrekkend aan een woonzorgcentrum (WZC):

  • Beleef-wandeling: Je start aan het WZC Berkenhof voor een boeiende zintuigelijke wandeling langs rustige wegen om en rond het “Hof Van Riemen”. Tijdens deze wandeling kan je een BELEEF-rugzak ontlenen. Hierin zitten allerlei voorwerpen die de zintuigen prikkelen, waardoor er herinneringen opgeroepen worden en je deze met elkaar kan delen. Je kan de wandeling uitbreiden met een extra lus die niet rolstoeltoegankelijk is.  
  • Ambachtenwandeling: De wandeling start aan lokaal dienstencentrum De Pit (woonzorghuis Ten Kerselaere) en begeeft zich in en rond De Averegten en het centrum van Hallaar. Tijdens de wandeling kan je een rugzak ontlenen met daarin een brochure met verschillende opdrachten. Deze opdrachten worden weergegeven aan de hand van kleuren die verwijzen naar de aard van de opdracht (kennis- en vaardigheidsvragen, doe-opdrachten, kijk-opdrachten). Je kan de wandeling uitbreiden met twee extra lussen. De verschillende lussen zijn allemaal rolstoeltoegankelijk.
  • Plattelandswandeling: De twee wandelingen starten aan lokaal dienstencentrum Het Pluspunt (WZC Sint-Jozef) en leiden je langs rustige wegen doorheen de Wimplevlakte of doorheen de dorpskern van Wiekevorst. Tijdens deze wandelingen kan je een rugzak ontlenen met daarin een aantal voorwerpen die de zintuigen kunnen prikkelen waardoor er herinneringen kunnen opgeroepen worden en je deze met elkaar kan delen.

Ook al richt dit initiatief zich in de eerste plaats tot personen met dementie en hun mantelzorgers, in principe zijn de wandelingen geschikt voor iedereen: ouderen, minder mobiele personen (voor de toegankelijkheid werd gezorgd), bewoners van woonzorgcentra, scholen, geïnteresseerden, … De wandelingen kunnen individueel of in groep gebeuren.

Contactinformatie