Activiteiten

Extra muros activiteiten zijn de activiteiten van één of meer schooldagen (zoals bv. schoolreis, sportklassen, sneeuwklassen,…) buiten de schoolmuren en georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.

De extra muros activiteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen en hebben een opvoedend karakter, blijven gekaderd in het pedagogische project en worden geschraagd door de gehele opvoedingsgemeenschap van de school. De activiteiten hebben een sociale dimensie.

Sneeuwklassen

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan op sneeuwklassen naar Klausberg in Italië. In een Zuid-Tiroolse sfeer leren ze skiën en genieten van de besneeuwde Alpen. Bovendien creëren ze tijdens deze activiteiten onderling een fijn groepsgevoel.