Geschiedenis

Op 18 april 1923 beslist het schepencollege dat er in Zonderschot een vestingsplaats voor kleuters komt van de gemeenteschool van Heist-Centrum. De school opent op 1 oktober. Op 25 oktober wordt beslist dat er ook lager onderwijs zal komen

In 1931 neemt de school de gebouwen aan de Zonderschotsesteenweg 48 in gebruik. Later wordt de school een zelfstandige Gemeentelijke Basisschool.

Na de oprichting van de parochie in Zonderschot in 1942 komt er een katholieke school voor meisjes en kleuters en gaan er alleen nog jongens naar de Gemeentelijke Basisschool.

In 1971 komen er drie nieuwe klaslokalen aan de Zonderschotsesteenweg 48. Na een reeks van fusies met de gemeenteschool van Bruggeneinde, komen de twee scholen in 1977 samen tot een gemeentelijke basisschool met gemengd onderwijs. In 1980 voegt ook de school in Itegem zich bij de fusie omdat er te weinig leerlingen zijn.

In 1997 gaan de scholen opnieuw zelfstandig verder. De school in Zonderschot breidt bovendien uit naar een tweede vestingsplaats aan de Zonderschotsesteenweg 65, waar de lagere school en de directie ondergebracht worden. Tot 2001 is er bovendien nog een kleuterklas in Bruggeneinde.

In 2006 krijgt de school haar huidige naam: 'De Zonne'