Vierde leerjaar

Welkom bij juf Wendy en juf Ellen

Voor rekenen gaan we ons verdiepen in de kommagetallen.
Eén, twee en drie cijfers na de komma, we zullen er niet over vallen.

We maken kennis met de oppervlaktematen
en leren dat we de '2' van vierkante cm daarbij niet weg mogen laten.

In de taallessen leren we werken met het woordenboek,
ook in de catalogus van de bibliotheek gaan we op zoek.

We bouwen prachtige zinnen,
die met originele zinsdelen beginnen.

Onderwerp en persoonsvorm duiden we aan,
na veel oefenen wordt dat meestal juist gedaan.

Ook Frans leren we na Pasen in het echt.
De werkwoorden aller, avoir en être worden dan uitgelegd.

In de lessen WO nemen we verschillende thema's onder handen
met extra aandacht voor België en de buurlanden.

We leren de provincies met hun hoofdplaatsen op een blinde kaart noteren.
Hiervoor moeten we wel wat studeren.

Ook het begrip 'eeuw' heeft voor ons geen geheimen meer,
op de eeuwenband duiden we jaartallen aan, keer op keer.

Met ook nog ruime aandacht voor het werken op de computer, de creatieve en muzikale kant,
wordt het in het vierde vast heel plezant!