Visie

De Zonne is het eerste deel van een samengesteld woord.

In de Zonne trachten we ieder kind apart zijn plaatsje in de zon te geven; waarin het zich samen met anderen kan ontplooien tot een eigen persoonlijkheid in onze samenleving.

In het woordenboek vinden we vele woorden terug die beginnen met 'zonne'.

  • Met de zonnewijzer willen we de kinderen richting wijzen.
  • In de zonnewei kan het kind zich samen met anderen ontplooien en samenwerken.
  • De zonnestraal zorgt voor warmte en genegenheid.
  • De zonnebloem wijst op de rechtlijnige groei dat het kind doormaakt doorheen de jaren.

Met andere woorden: samen met de kinderen trachten we ervoor te zorgen dat we het 'zonnetje' in school halen.