Formulieren en documenten

Infobrochure en schoolreglement

 Rechts op deze pagina kan je onze infobrochure en schoolreglement downloaden. 

Medicijnen op school

In het belang van andere leerlingen en leraren hoort een zieke leerling niet thuis op school. Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moeten nemen. Bijvoorbeeld omdat zijn of haar antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij of zij elke dag een pilletje (voor adhd, diabetes...) moet nemen...

Leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Als ze dat wel doen, zijn ze strafbaar. Daarom vragen we u een aantal regels te volgen.

  • De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijattest, ondertekend door de ouders. Zo'n attest kan je rechts op deze pagina downloaden of op het secretariaat afhalen.
  • Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe, ook niet bij uitzondering.
  • Geef de medicijnen in de originele verpakking en met een volledig ingevuld en ondertekend attest rechtstreeks af op school. Dus niet via de boekentas of het kind. 

Contactinformatie