Visie

De Zonne is het eerste deel van een samengesteld woord.

Logo GBS De Zonne

In de Zonne trachten we ieder kind apart zijn plaatsje in de zon te geven; waarin het zich samen met anderen kan ontplooien tot een eigen persoonlijkheid in onze samenleving.

In het woordenboek vinden we vele woorden terug die beginnen met "zonne".

Met de zonnewijzer willen we de kinderen richting wijzen.

In de zonnewei kan het kind zich samen met anderen ontplooien en samenwerken.

De zonnestraal zorgt voor warmte en genegenheid.

De zonnebloem wijst op de rechtlijnige groei dat het kind doormaakt doorheen de jaren.

Met andere woorden samen met de kinderen trachten we ervoor te zorgen dat we het "zonnetje" in school halen.

Contactinformatie