Uittreksel uit het strafregister

Wat?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 modellen, afhankelijk voor welk doel je het bewijs nodig hebt:

MODEL 595: gewone gebruik
uittreksel wordt dadelijk afgeleverd bij de aanvraag

MODEL 596.1: voor een gereglementeerde activiteit (reisagentschappen, wapens, verzekeringswezen, vergunning dranken, financiële sector, jachtverloven, boekhoudkundige, fiscale beroepen, veiligheid, sportschutter, goederenvervoer, wegtransport, leuren roerende goederen …)
uittreksel wordt dadelijk afgeleverd bij de aanvraag

MODEL 596.2: voor een activiteit waarbij de betrokkene in contact treedt met minderjarigen
(Ingevolge een wetswijziging 27/08/2009 moet hiervoor een bijkomende controle worden uitgevoerd door de politie) - uittreksel wordt niet dadelijk afgeleverd – duurtijd ongeveer 2-3 weken

Na onderzoek aanvullende vermeldingen of politie gaan we je telefonisch contacteren.

Wie kan dit aanvragen?
• de inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Heist-op-den-Berg

Hoe aanvragen?